ORGANISATION och KONTAKTPERSONER

Organisationskommitté

Kontaktperson:

Git Johansson
Både &
Box 681
581 07 Linköping
tel 013-35 23 60
fax 013-35 23 70
mobil 0709-140 600
email git.j@telia.com

"Konstholk", Lindö, Kalmar, 2004-02-07. Foto: Ingvar Eliasson

Programkommitté

Kontaktperson:

Ingvar Eliasson
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien
Länssjukhuset
391 85 Kalmar
tel 0480-44 87 72
fax 0480-817 38
mobil 070-570 40 37
email ingvar.eliasson@ltkalmar.se

Kalmar Slott 2004-01-30. Foto: Ingvar Eliasson

Lokal samverkan i Kalmar

Kalmar BioScience
Högskolan i Kalmar
Zoonosforskningsinstitutet RIZEE AB

Föreningen för medicinsk mikrobiologi - FMM
Riksföreningen för mikrobiologi - RFM
Svenska föreningen för mikrobiologi - SFM
Landstinget i Kalmar län