UTSTÄLLNING

Anmälda utställare (1970-01-01):

Heléna Persson och Ulf Garpmo, 2004-01-30. Foto: Ingvar Eliasson.

Företag och organisationer som är intresserade av att delta med egen utställningsmonter eller på annat sätt är välkomna att kontakta Git Johansson i organisationskommittén för närmare information.

2004-04-06: Utställningen är fullbokad!

Utställningen äger rum i stor, ljus och ändamålsenlig lokal med vacker utsikt över Kalmarsund. I lokalen kommer också fika att serveras i pauserna. Särskild tid är avsatt för besök hos utställarna på torsdagen.

Utställningen är sanktionerad av SINDIF:s utställargrupp.

VÄLKOMNA!


Föreningen för medicinsk mikrobiologi - FMM
Riksföreningen för mikrobiologi - RFM
Svenska föreningen för mikrobiologi - SFM
Landstinget i Kalmar län