PROGRAM

(senast ändrat 1970-01-01)

Onsdag 21 april

10.00–13.00

11.30–13.00

12.00

 

Registrering, hängning av postrar, inlämning av CD-skivor till föredrag.

Lunch (OBS promenad utomhus till lunchrestaurang)

Utställningen öppnar

 

13.00–13.10

13.10–15.00

Mötet öppnar. Ingvar Eliasson, Organisationskommittén.

Seminarium: Livets träd

Vägen från rot till skott i livets träd. Karsten Pedersen, Göteborgs Universitet, Inst. för Cell och Molekylär Biologi, Göteborg.

Hur man kan använda virus för att studera evolution? A. Michael Lindberg, Institutionen för Kemi och Biomedicinsk Vetenskap, Högskolan i Kalmar, Kalmar.

RNase P – variation, evolution och klinisk diagnostik utifrån ett universellt förekommande ribozym. Björn Herrmann, Avd klinisk mikrobiologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Typning av bakterier med microarray. Lars Engstrand, Avd. för Bakteriologi, Smittskyddsinstitutet, Solna

 

15.00–15.30

Fika och utställning

 

15.30–17.00

Seminarium: Pre- och probiotika

Kliniska effekter av probiotika. Agnes Wold, Avdelningen för klinisk bakteriologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

Probiotika för slemhinnans försvar. Göran Molin, Advdelningen för Livsmedelsteknologi, LTH, Lunds universitet.

Probiotika ur ett risk/nytta perspektiv. Sven Lindgren, Livsmedelsverket, Uppsala.

Gynnsam mikrobiell fermentering i tarmen – prebiotika och synbiotika. Fermentering i livsmedel – goda och hållbara produkter. Presentation av den mikrobiologiska buffén. Anna Blücher, Institutionen för Kemi och Biomedicinsk vetenskap, Högskolan i Kalmar, Kalmar.

 

17.00–17.15

17.15–20.00

Regalskeppet Kronan. En marin katastrof – en arkeologisk skatt!
Lars Einarsson, Kalmar läns museum.

Mikrobiologisk buffé och utställning varvat med guidad rundvandring på Kronanutställningen.

(OBS: RFM:s årsmöte flyttat till torsdag 22/4 kl 17.00.)

 

Torsdag 22 april
08.00–08.15

Inlämning av CD-skivor eller disketter till dagens föredrag.

 

08.30–10.30

Seminarium: Vårt medfödda försvar – den första barriären mot infektioner

Komplementsystemet – en hörnsten i vårt medfödda immunsystem. Kristina Nilsson Ekdahl, Kemi och biomedicinska vetenskaper, Högskolan i Kalmar, Kalmar.

Lektinvägen inom komplementsystemet. Bo Nilsson, Klinisk Immunologi, Uppsala Universitet, Uppsala.

Interaktioner mellan komplementsystemet och patogena streptokocker. Fredric Carlsson, MMDI, Sektionen för Bakteriologi, Lunds universitet, Lund

De Toll-lika receptorernas roll vid pneumokockinfektion.
Birgitta Henriques Normark, Bakteriologiska avdelningen, Smittskyddsinstitutet, Solna.

 

10.30–11.00

Fika och utställning

 

11.00–12.00

Tema: Mykoplasma

Mycoplasmer, hvad er det og betyder de noget? Jørgen Skov Jensen, Mycoplasma Laboratoriet, Statens Serum Institut, København, Danmark.

Mycoplasma genitalium: historik, biologi samt klinisk signifikans. Britta Loré, Avd för klinisk mikrobiologi, Falu lasarett, 791 82 Falun.

Mykoplasmer och sjukdomar hos djur och växter. Göran Bölske, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Uppsala.

 

12.00–13.30

Lunch (OBS promenad utomhus till lunchrestaurang)

 

13.30–15.00

Seminarium: Kommunikation och samspel i mikrobernas värld

Biofilm and Quorum Sensing in Chronic Infections. Thomas Bjarnsholt, Center for Biomedical Microbiology BioCentrum-DTU Technical University of Denmark Lyngby, Denmark.

A Distinct Dual Channel Quorum Sensing Cascade in Vibrio anguillarum. Debra Milton, Department of Molecular Biology, Umeå University, Umeå.

Oligotrofa bakterioplankton med en ny "single cell" livsstrategi.
Åke Hagstöm, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Högskolan i Kalmar, Kalmar.

Signal transduction and adaptory events in microbial systems.
Staffan Normark, Microbiology and Tumorbiology Center, Karolinska Institutet and Swedish Institute for Infectious Disease Control, Stockholm.

 

15.00–16.00

UTSTÄLLNINGSTID med fika

 

16.00–17.00

POSTERUTSTÄLLNING (författarna vid sina postrar)

 

17.00–

Föreningsmöten – se separata kallelser från respektive förening:

FMM: Hörsalen, Länsmuséet, plan 2. Kallelse

RFM: Romanhallen uppgång A+B, plan 1. Kallelse

SFM: Grupprum plan 3. Kallelse

 

19.30–

RenässansmiddagKalmar Slott

 

Fredag 23 april
08.00–08.15

Inlämning av CD-skivor eller disketter till dagens föredrag.

 

08.30–10.00

Tema: Amöbor som reservoarer eller vektorer för patogener

Fritt levande amöbor och humanpatogena bakterier – ett växande problem. Gunnar Sandström, Klinisk bakteriologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Humanpatogenitet hos Legionella pneumophila – ett resultat av samspel med protozoer. Sverker Bernander, Klinisk bakteriologi, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm.

Acanthamoebae polyphaga – en trojansk häst vid campylobacter-infektion? Diana Axelsson Olsson, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Länssjukhuset i Kalmar, Kalmar.

Protozoer – mikrobiella reservoarer för Francisella tularensis?
Stina Bäckman, NBC-analys, FOI, Umeå.

 

10.00–11.00

Fika och utställning (utställningen börjar stänga 11.00)

 

10.30–10.50
OBS Tiden!

SmiNet2 – Web-baserad lösning för anmälan enligt nya Smittskyddslagen. Karl Ekdahl, Avdelningen för epidemiologi, Smittskyddsinstitutet, Solna. (Gäller fr a kliniska mikrobiologer som använder SmiNet idag eller planerar att ansluta sig till SmiNet 2. Övriga kan lugnt fika vidare.)

 

11.00–11.15

Ljunganvirus. Jens-Ola Ekström, Institutionen för Kemi och Biomedicinsk Vetenskap, Högskolan i Kalmar, Kalmar.

 

11.15–11.30

Molekylär analys av Hepatit A-virusstammar i Malmö under perioden 1994–2003. Anders Widell, Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset MAS, Malmö.

 

11.30–12.00

Enteroviruses and type 1 diabetes. Merja Roivainen, Enterovirus Laboratory, National Public Health Institute, Helsinki, Finland

 

12.00–12.05

Utdelning av pris för bästa poster inom molekylärbiologisk forskning. SDS Biosciences pris för doktorander anslutna till Svenska föreningen för mikrobiologi.

 

12.05–13.30

Lunch (OBS promenad utomhus till lunchrestaurang)

 

13.30–14.00

Influensa och fåglar. Björn Olsen, Infektionskliniken, Länssjukhuset i Kalmar, Kalmar.

 

14.00–14.15

Sapovirus orsak till ett 10-tal utbrott av viral gastroenterit under säsongen 2003/2004. Kari Johansen, Avdelningen för virologi, Smittskyddsinstitutet, Solna.

 

14.15–14.30

Staphylococcus lugdunensis – en annorlunda koagulasnegativ stafylokock: aggressiv och känslig. Lena Bieber, Klinisk mikrobiologi, Centrallasarettet, Växjö.

 

14.30–14.50

Klamydiainfektioner hos stormfåglar – en sjukdomsrisk för människor? Björn Herrmann, Klinisk mikrobiologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala och Heléna Persson, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Länssjukhuset i Kalmar, Kalmar.

 

14.50–15.00

Mötet avslutas

 

15.00–15.30

Fika i väntan på tåg och flyg...

Foto (c) Van Franeker/Alterra
Stormfågel. Foto: Van Franeker/Alterra


Föreningen för medicinsk mikrobiologi - FMM
Riksföreningen för mikrobiologi - RFM
Svenska föreningen för mikrobiologi - SFM
Landstinget i Kalmar län