Mikrobiologi.net

Mikrobiologi.net > Medlemmar > Andreas Matussek  
Andreas Matussek
Professor  
Överläkare
 

Roller
2003-06-23 till 2020-03-01 Medlem FKM
2007-12-01 till 2011-11-30 Vetenskaplig sekreterare FKM
2021-03-10 till 2022-03-01 Medlem FKM

Kontaktinformation

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2021-06-17 04:50
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman