Mikrobiologi.net

Mikrobiologi.net > Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte 2017  

Välkomna till Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte i Karlskrona! Veckan är den största nationella mötesplatsen för infektion och mikrobiologi, som för tredje året i rad samarrangeras av de Mikrobiologiska föreningarna (FKM, RFM, SFM), Infektionsläkarföreningen (SILF) och Infektionssjuksköterskorna (IFIS). Lokala arrangörer är Infektionsklinken i Karlskrona och Klinisk Mikrobiologi i Karlskrona/Växjö.

Under veckan ges en unik möjlighet till dialog inom infektionsmedicin/mikrobiologi mellan läkare, sjuksköterskor, forskare, biomedicinska analytiker och representanter från läkemedelsindustrin och diagnostikföretag.

Nytt för 2017 är att vi kommer att ha en gemensam start på tisdagen. Förutom de gemensamma sessionerna kommer det att finnas rika möjligheter att välja mellan symposier med mer fokus på infektionssjukdomar och sådana med mer mikrobiologisk inriktning. I flera fall löper dessa sessioner parallellt. Aktuell forskning samt kvalitets- och utvecklingsarbete presenteras i korta föredrag som väljs ut från insända abstracts samt som posters. Detta kommer att varvas med ett spännande socialt program i en världsarvsstad! Mötet kommer att hållas mitt i centrala Karlskrona med närhet till hotell och andra aktiviteter.

På mötets hemsida, http://infektionmikro2017.se finns en översikt av programmet samt information om anmälningsavgifter och sociala aktiviteter.

Notera: För att få ett bra pris på kongressen och för att garantera centrala hotellrum bör du ha gjort din registrering innan den 1/3, därefter är det 25 % högre avgift. Vänligen notera också att sista dag för registrering är 1 maj 2017.

Notera även: Sista dag att skicka in vetenskaplig sammanfattning (abstract) är 28 februari 2017.

Viktiga länkar:2022-10-07 20:33
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Organisation

Organisations- kommitté
Infektionskliniken Blekingesjukhuset:
Olof Blivik,
Bengt Wittesjö.
Klinisk Mikrobiologi Region Kronoberg:
Marie C Petersson,
Kerstin Goos.
Programkommitté
Anita Hällgren (SILF)
Håkan Janson (FKM)
Kerstin Goos (RFM)
Åsa Sjöling (SFM)
Tanja Lundin (IFIS)

Webbplats

Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte 2017 har en egen separat webbplats. Här ifrån Mikrobiologi.net administreras enbart registrering av vetenskapliga sammanfattningar (abstracts) till de presentationer som utgår ifrån de tre mikrobiologiska föreningarna FKM, RFM och SFM.