Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Styrelse och funktionärer  
Styrelse och funktionärer 2020-10-21
Ordförande
Mandatperiod 2 år (2019-2021)
Martin Sundqvist
Laboratoriemedicinska länskliniken
Mikrobiologi
Universitetssjukhuset
SE-701 85
Örebro
Sverige

Vice ordförande
Tillika facklig sekreterare (2019-2021)
Jonas Swanberg
Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Ryhov
551 85
Jönköping

Vetenskaplig sekreterare
Mandatperiod 2 år 2020-2022
Åsa Gylfe
Klinisk mikrobiologi
Umeå Universitet
90185
Umeå
Sverige

Kassör
Mandat 2år (2019-2021))
Annika Ljung
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Klinisk Mikrobiologi
Box 7193
402 34
Göteborg
Sverige

Medlemsansvarig Christina Öhrmalm
Klinisk mikrobiologi
Klinisk virologi
Akademiska sjukhuset
Dag Hammarskjöldsv. 38
752 35
Uppsala
Sverige

ST-representant
Mandatperiod 2 år (2019-2021)
Naieya Eriksson
Övrig styrelseledamot
Mandatperiod 2 år 2020-2022
Christina Öhrmalm
Klinisk mikrobiologi
Klinisk virologi
Akademiska sjukhuset
Dag Hammarskjöldsv. 38
752 35
Uppsala
Sverige

Övrig styrelseledamot
Mandatperiod 2 år 2020-2022
Gordana Bogdanovic
Klinisk mikrobiologi/Virologi, L2:02
Karolinska sjukhuset
171 76
STOCKHOLM

Övrig styrelseledamot
Stipendieansvarig mandatperiod 2 år (2019-2021)
Tobias Allander
Klinisk mirobiologi, L2:02
Karolinska universitetssjukhuset
171 76
STOCKHOLM


Övriga funktionärer
Informationsansvarig Christina Öhrmalm
Klinisk mikrobiologi
Klinisk virologi
Akademiska sjukhuset
Dag Hammarskjöldsv. 38
752 35
Uppsala
Sverige

Referensgruppen för klinisk virologi Liselotte Ydrenius
Referensgruppen för klinisk virologi Martin Sundqvist
Laboratoriemedicinska länskliniken
Mikrobiologi
Universitetssjukhuset
SE-701 85
Örebro
Sverige

NordicAST Anna-Karin Smekal
NordicAST Annika Carlsson Wistedt
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien
Länssjukhuset
SE-391 85
Kalmar
Sverige

NordicAST Christian G. Giske
Klinisk mikrobiologi L2:02
Enheten för bakteriologi
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76
STOCKHOLM

Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF) Anna Åkerlund
(Institutionen för klinisk och experimentell medicin, IKE)
Klinsk mikrobiologi
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
551 85
Jönköping
Sverige

Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF) Christian G. Giske
Klinisk mikrobiologi L2:02
Enheten för bakteriologi
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76
STOCKHOLM

Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF) Christina Åhrén
Klinisk Mikrobiologi
Guldhedsgatan 10
413 46
GÖTEBORG
Sverige

Patientsäkerhetsenheten, Koncenkontoret, Västra Götaland
Regionala Strama
Regionens Hus
405 44
Göteborg
Sverige

STRAMA-representant Christina Åhrén
Klinisk Mikrobiologi
Guldhedsgatan 10
413 46
GÖTEBORG
Sverige

Patientsäkerhetsenheten, Koncenkontoret, Västra Götaland
Regionala Strama
Regionens Hus
405 44
Göteborg
Sverige

Visa
Styrelse och funktionärer


2020-10-21 12:23
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Kontakt med styrelsen
Klicka på den styrelsemedlem du vill komma i kontakt med, så kommer du till dennas profil. OBS att du måste vara inloggad för att komma åt viss information, t ex epostadresser. Medlemmar förutsätts vara inloggade.
Föreningsåret
Föreningens räkenskapsår löper från 1 januari till 31 december.
Styrelseledamöter väljs av årsmötet som normalt hålles i anslutning till Mikrobiologiskt Vårmöte varje år. Den nyvalda styrelsen träder i kraft med omedelbar verkan.
Valberedning
Valberedningen består under år 2020-21 av:  (Uppdateras inom kort.)
Nominering av styrelseledamot
Skicka e-post till någon i valberedningen. (Du behöver vara inloggad för att komma åt e-postadressen.)
Nominering av övrig funktionär
Skicka e-post till ordförande Marin Sundqvist. (Du behöver vara inloggad för att komma åt e-postadressen.)