Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Rekommenderad nomenklatur  

Rekommenderad nomenklatur från FKM

Det har länge funnits ett behov av en nationell, enhetlig nomenklatur för hur mikrobiologiska fynd bör besvaras i kliniska prover från mikrobiologiska laboratorier. Flera faktorer har lyfts fram:

A) Prov som analyseras vid olika laboratorier i landet ska kunna tolkas rätt av remittenten.

B) Vårdpersonal ska känna igen mikroorganismens namn oavsett arbetsort i Sverige.

C) Enhetlighet bör finnas i olika rapporteringssystem för att underlätta statistisk redovisning och forskning.

Rekommendationerna är utgivna av Föreningen för klinisk mikrobiologi. De är baserade på taxonomisk korrekt nomenklatur med vissa anpassningar för användning i svensk sjukvård. Benämningarna kan med fördel även användas i vårdprogram och andra rekommendationer.  

  1. Streptokocker, stafylokocker och Neisseriaarter. Referensgruppen för Klinisk bakteriologi, version 2024-04-09. (PDF)


2024-06-21 09:43
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman