Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Tvärfackliga rekommendationer  

Tvärfackliga rekommendationer

Senaste verifiering av dokument och länkar: 2022-12-16

Rekommenderade metoder för diagnostik, framtagna av oberoende expertgrupper eller tvärfackliga referensgrupper, där FKM kan  men ej måste vara representerade. Dokumenten som denna sida hänvisar till kan ligga på Mikrobiologi.net eller på externa plattformar. Varken FKM eller Mikrobiologi.net ansvarar för att länkar till externa resurser är aktuella och pekar på senaste version av dokumentet, men vår målsättning är att hålla denna sida uppdaterad. Datum för senaste kontroll ses överst på sidan.  

Till dig som vill länka till rekommendationer på denna sida: Länkar du till denna sida så ökar chansen att din länk även i framtiden går till senaste version av dokumentet. Om du vill länka med spårbarhet till dokumentversion (t ex i dokumentstyrda metodbeskrivningar) så kan du länka direkt till dokumentet, men då är det viktigt att underhålla denna länk. När ny version av ett dokumrent publiceras här, eller på extern webbplats, så får det normalt en ny länkadress medan den gamla länken fortsätter att hänvisa till den tidigare versionen, alternativt slutar att fungera. 

 

NordicAST recommendation: Standardized methods for susceptibility testing according to EUCAST 

Nordic Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, NordicAST, is a methods committee with representation from Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. 

LÄNK: The latest recommendations can be found at the NordicAST website

Laboratoriediagnostik och farmakologisk monitorering av invasiva svampinfektioner i Sverige. 

Ett dokument från Referensgruppen för AntiMykotika (RAM). 

LÄNK: Andra utgåvan, uppdaterad 2022 (internt dokument på Mikrobiologi.net)2024-05-25 12:43
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman