Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Resestipendier  

Som medlem kan du söka FKM:s resestipendier!

Stipendierna kan sökas löpande under hela året.

Stipendierna är på max 10 000 kr, är avsedda för medlemmar i FKM och kan användas för aktivt deltagande i konferenser med presentation av forskningsresultat. Stipendium kan sökas för konferensavgift, resa och boende.

Ansökan

Skicka ansökan i fri text som mejl till FKM:s styrelse: FKM@mikrobiologi.net

Skicka med intyg från chef samt abstract och i förekommande fall meddelande om accepterat abstract. Ange också hur stipendiet ska betalas ut om det beviljas. I ansökan ska det framgå vilket möte som ansökan gäller och vad pengarna ska användas till (med angivna belopp för konferensavgift mm).

Deadline

Ansökan om resestipendier bedöms vid varje styrelsemöte. Styrelsen sammanträder vanligen fem gånger per år under tiden augusti till maj. Deadline för att ansökan ska kunna bedömas är en vecka före styrelsemöte, annars bedöms ansökan vid nästföljande möte.

Stipendierna är utfärdade av Föreningen för Klinisk Mikrobiologi, som avsätter medel för dessa stipendier.2024-07-13 17:17
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman