Mikrobiologi.net

Mikrobiologi.net > Händelser och möten > Mikrobiologiskt vårmöte och Infektionsveckan 2017  
Mikrobiologiskt vårmöte och Infektionsveckan 2017
 Länk
2017-05-16 till 2017-05-19
Örlogsstaden Karlskrona 
Veckan är den största nationella mötesplatsen för infektion och mikrobiologi, och hålls för tredje året i rad som ett samarrangemang mellan de Mikrobiologiska föreningarna (FKM, RFM, SFM), Infektionsläkarföreningen och Infektionssjuksköterskorna.

Deltagare och utställare hälsas hjärtligt välkomna till världsarvsstaden Karlskrona. Under veckan ges en unik möjlighet till dialog inom diagnostik och behandling med både läkare, sjuksköterskor, forskare och biomedicinska analytiker.  
« Tillbaka
Inlagt av Jonas Swanberg  


2022-08-13 07:38
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman