Mikrobiologi.net

Mikrobiologi.net > Händelser och möten > Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte i Uppsala 2021  
Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte i Uppsala 2021
 Länk
2021-09-14 till 2021-09-17
Fyrishov i Uppsala 
Infektionsveckan & Mikrobiologiskt vårmöte samarrangeras även denna gång av Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF), Intresseföreningen för infektionssjuksköterskor (IFIS), och de tre mikrobiologiska föreningarna Föreningen för Klinisk Mikrobiologi (FKM), Riksföreningen för Mikrobiologi (RFM) och Svenska Föreningen för Mikrobiologi (SFM).

Mötet erbjuder en fantastisk möjlighet till dialog mellan läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, mikrobiologer, molekylärbiologer, forskare, samt representanter från läkemedelsindustri och diagnostikföretag. Aktuell forskning samt kvalitets- och utvecklingsarbeten väljs ut från insända abstracts och presenteras i korta föredrag och som posters.

Värdar och lokala arrangörer för det nationella mötet 2021 är Infektionskliniken och Klinisk Mikrobiologi på Akademiska sjukhuset, Uppsala.

För att öka möjligheterna att träffas fysiskt, har vi valt att flytta fram konferensen till september. Mer information kommer att publiceras fortlöpande på mötets webbplats.
 
« Tillbaka
Inlagt av Håkan Janson  


2021-09-21 20:14
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman