Mikrobiologi.net

Mikrobiologi.net > Händelser och möten > State of the Art Covid-19  
State of the Art Covid-19
 Länk
2020-12-15 till 2020-12-16
Webbaserat 
"State of the Art Covid-19" är en webbaserad vetenskaplig kongress och vänder sig till läkare och övriga professioner inom hälso- och sjukvården. Under två dagar erbjuder vi ett vetenskapligt program med keynoteföreläsningar av nationella och internationella ledande forskare, kliniskt verksamma läkare och representanter från andra hälsoprofessioner.

Anmälan:
Anmälan och möjlighet att skicka in abstract öppnar 12 oktober. Sista dag att skicka in abstrakt är den 15 november. Ändringar kan göras fram till och med abstract deadline. Meddelande om abstract accepterats eller inte lämnas senast den 27 november.

Se kongressens webbplats för mera detaljerad och uppdaterad information.  
« Tillbaka
Inlagt av Ingvar Eliasson  


2020-12-05 06:29
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman