Mikrobiologi.net

Mikrobiologi.net > Händelser och möten > Vårmötet 2008  
Vårmötet 2008
2008-06-03 till 2008-06-05
Folkets hus, Umeå 
Anmälningsblanketten för vårmötet finns tillgänglig på följande länk:
Länk

Program:
Länk

För allmän information kring lokalen:
www.umea.fh.se

Välkomna till Umeå!

Anders Sjöstedt

Planeringen har nu gått in i slutskedet inför Vårmötet 3-5 juni, 2008 i Umeå. Mötet kommer att äga rum i Folkets Hus vilket ligger mitt i stan och på gångavstånd från hotellen.

Totalt har 30 föreläsare accepterat att delta. Bland dessa kan följande nämnas:

Barry Cookson, Colindale, England. Clostridium difficiles ökande virulens.
Alex van Belkum, Rotterdam, Holland. Epidemiologiska molekylära methoderinom mikrobiologin.
Ronald Vogel, Leiden, Holland. Adenovirus-baserad genterapi.
Vincent Munster, Rotterdam, Holland. Fågelinfluensa.
Barry Cookson, Colindale, England. MRSA ur ett engelskt perspektiv.
Chihiro Sasakawa, Tokyo. Shigella modulerar immunsvaret.
Leif Gothefors, Umeå University. Det svenska vaccinationsprogrammet idag och imorgon.
Satu Kurkela, Helsinki, Finland. Sindbisvirus i Norden.
Tone Tönjum, Oslo, Norge. Neisseria menigitidis och CNS infektioner.
Michael Hecker, Greifswald, Tyskland. Bakteriers svar på stress.
Per-Erik Åbom, Jönköping. Ett bibliskt perspektiv på infektioner.
Mia Brytting, SMI, Stockholm. Hur hanterar vi resistent influensa?
Birgitta Evengård. Umea Universitet. Parasitdiagnostik.
Eva Norrman. Umea Universitet. Tuberkulosdiagnostik.
Anna Arnqvist, Umeå Universitet. Helicobacters adherens till magslemhinnan.
Sven Bergström, Umeå Universitet. Borrelia.
Mats Forsman, FOI, Umeå. Tularemins ekologi i Sverige.
Mikael Elofsson, Umeå Universitet, Nya antimirkobiella terapier.
Fredrik Elgh, Umeå Universitet. Influensa ur ett historiskt perspektiv.
Clas Ahlm, Umeå Universitet. Ett aktuellt utbrott av nefropatia.
Sven Bergström, . Umeå Universitet. Borrelia.
Margareta Granlund. Umeå Universitet. Förekomsten av grupp B streptokocker i Sverige.
Micael Widerström. Östersunds sjukhus. Praktiska aspekter på PFGE.
Daniel Rönnquist, Essum, Umeå. Probiotiska laktobaciller.

Vi har fått information från några företag om de produkter de vill presentera:

Software Point AB
Ställer ut sitt moderna web-baserade LIMS med stöd för samtliga laboratoriediscipliner inklusive mikrobiologi

ILS Laboratories Scandinavia AB
Visar för första gången ett utvärderingsprogram för zoner och räkning av kolonier från Giles Scientifc

Profdoc lab AB
Visar sitt multidisciplinära laboratoriedatasystem SafirLIS Deltrix

TECHTUM

Kommer att visa RealtidsPCR instrumentet Rotor-Gene 6000 med HRM funktion för exakt typning av bakterier och virus. PCR-uppsättningsroboten CAS, PicoDrop för snabb & enkel koncentrations- och kvalitetsmätning av DNA/RNA. Nya banbrytande (q)PCR-reagens från KAPA Biosystems, samt basprodukter för lab. Vi kommer även att ha information om vår kostnadseffektiva extraktionsrobotlösning för MRSA (m fl applikationer).


Vi har fått in anmälningar från inte mindre än 40 företag, se nedan

Electra Box
bioMérieux AB
Abbott Scandinavia
Becton Dickinson AB
Mettler Toledo AB
Oxoid AB
Medinor AB
Siemens Healthcare Diagnostics
TECHTUM LAB AB
Profdoc Lab AB
ANL-Produkter AB
LabIT Solutions AB
Qiagen AB
DiaSorin AB
AB Ninolab
Phadia AB
Wyeth AB
VWR International AB
Fischer Scientific
AGOWA GmbH
LGC Standards
In vitro Sweden AB
Tecan Nordic
LabRum Klimat AB
Euro-Diagnostica
Kiestra LAB
Sarstedt AB
Immuno Diagnostica OY
Bio-Rad Laboratories AB
Autonik AB
Diagen Sverige/Diagentec
Statens vetrinärmedicinska anstalt SVA
Software point
ILS Laboratories
Roche Diagnostica AB
MSD Läkemedel AB
Orion Diagnostica AB
Nordic Biolabs AB 
anders.sjostedt@climi.umu.se
« Tillbaka
Inlagt av Anders Sjöstedt  


2024-02-24 10:20
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman