Mikrobiologi.net/SFM

Mikrobiologi.net > SFM > Presentation  

Svenska Föreningen för Mikrobiologi (SFM) är en riksomfattande, ideell förening som omfattar enskilda personer, akademi, offentliga institutioner, forskningsinstitut och företag.

Vårt uppdrag är att stödja, utveckla och marknadsföra ämnet mikrobiologi i Sverige genom att organisera kurser, konferenser och workshops, tillhandahålla FEMS-stipendier sant vara en länk mellan företag och enskilda som jobbar med ämnesområden inom mikrobiologi. SFM representerar Sverige i internationella organisationer som FEMS och IUMS. Ett medlemskap i SFM ger dig tillgång till FEMS och FEMS-stipendier, reducerade avgifter för möten, konferenser, kurser etc., information om lediga tjänster samt tillgång användbara web-verktyg för yrkesmässig kommunikation och undervisning på denna hemsida.

Email
SFM@mikrobiologi.net

Address
Svenska föreningen för mikrobiologi
? Keira Melican

Dept. Neuroscience
Karolinska Institutet

SE-17177 Stockholm,
SWEDEN

Organisationsnummer
802428-9145Unika träffar: 8080. 2024-04-22 11:40
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman