Mikrobiologi.net/SFM

Mikrobiologi.net > SFM > Medlemmar  
Medlemsavgift

200 kr för 2024. Alternativt betalas 500 kr för 3 års medlemskap.
Inbetalas till PlusGiro
45 00 26-0.
OBS! Glöm inte ange namn, adress, e-mejl på inbetalningsavin eller i meddelandefältet vid betalning via Internet.

Organisations- nummer
802428-9145