Mikrobiologi.net/SFM

Mikrobiologi.net > SFM > Styrelse och funktionärer  
Styrelse och funktionärer 2021-04-23
Ordförande Keira Melican
Dept of Neuroscience
Swedish Medical Nanoscience Center
Karolinska Institutet
17177
Stockholm
Sverige

Vice ordförande Per-Eric Lindgren
IMK Avd. mikrobiologi
Linköpings universitet
SE-581 83
LINKÖPING
Sverige

Sekreterare Disa Larsson Hammarlöf
Operations office
Science for Life Laboratory
Box 1031
17121
Solna
Sverige

Kassör Öjar Melefors
Karolinska Institutet
Institutionen för Laboratoriemedicin
SE-17177
Stockholm
Sverige

Medlemsansvarig Keira Melican
Dept of Neuroscience
Swedish Medical Nanoscience Center
Karolinska Institutet
17177
Stockholm
Sverige

Övrig styrelseledamot Anders Bergqvist
Inst f Medicinska Vetenskaper/Uppsala Universitet
Kliniska Mikrobiologi
Akademiska Sjukhuset
Uppsala Universitet
171 85
Uppsala
Sverige

Övrig styrelseledamot Diarmaid Hughes
Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi
Box 582
751 23
UPPSALA

Övrig styrelseledamot Stefan Bertilsson
Inst. för Ekologi & Evolution
Limnologi
Uppsala Universitet
Norbyvägen 20
75236
Uppsala
Sverige

Suppleant Mikael Molin
Suppleant Åsa Sjöling
mikrobiologi, tumör och cellbiologi
Karolinska Institutet
Box 280
Nobels väg 16
171 77
Stockholm
Sverige


Övriga funktionärer
Webmaster Disa Larsson Hammarlöf
Operations office
Science for Life Laboratory
Box 1031
17121
Solna
Sverige

Webmaster Keira Melican
Dept of Neuroscience
Swedish Medical Nanoscience Center
Karolinska Institutet
17177
Stockholm
Sverige

Visa
Styrelse och funktionärer


2021-04-23 16:31
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman