Mikrobiologi.net/SFM

Mikrobiologi.net > SFM > Styrelse och funktionärer  
Styrelse och funktionärer 2021-10-19
Sekreterare Disa Larsson Hammarlöf
Operations office
Science for Life Laboratory
Box 1031
17121
Solna
Sverige

Kassör Öjar Melefors
Karolinska Institutet
Institutionen för Laboratoriemedicin
SE-17177
Stockholm
Sverige

Övrig styrelseledamot Anders Bergqvist
Inst f Medicinska Vetenskaper/Uppsala Universitet
Kliniska Mikrobiologi
Akademiska Sjukhuset
Uppsala Universitet
171 85
Uppsala
Sverige

Övrig styrelseledamot Diarmaid Hughes
Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi
Box 582
751 23
UPPSALA


Övriga funktionärer
Webmaster Disa Larsson Hammarlöf
Operations office
Science for Life Laboratory
Box 1031
17121
Solna
Sverige

Visa
Styrelse och funktionärer


2021-10-19 11:07
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman