Mikrobiologi.net/SFM

Mikrobiologi.net > SFM > Styrelse och funktionärer  
Styrelse och funktionärer 2024-04-24
Ordförande Per-Eric Lindgren
Department of Biomedical and Clinical Sciences
Division of Inflammation and Infection
Linköping University
581 83
Linköping
Sverige

Vice ordförande Andrea Puhar
Molekylärbiologi
MIMS
Umeå universitet
901 87
Umeå
Sverige

Sekreterare Peter Wilhelmsson
Department of Biomedical and Clinical Sciences
Division of Inflammation and Infection
Linköping University
58183
Linköping
Sverige

Kassör Öjar Melefors
Karolinska Institutet
Institutionen för Laboratoriemedicin
SE-17177
Stockholm
Sverige

Medlemsansvarig Peter Wilhelmsson
Department of Biomedical and Clinical Sciences
Division of Inflammation and Infection
Linköping University
58183
Linköping
Sverige

Övrig styrelseledamot Gemma Atkinson
Lund University
BMC C13
Sölvegatan 19
221 84
Lund

Övrig styrelseledamot Helen Wang
Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi
Uppsala Universitet
D7:3, BMC
Husargatan 3
75123
Uppsala
Sverige

Övrig styrelseledamot Kristina Jonas
Department of Molecular Biosciences, The Wenner-Gren Institute
Stockholm University
10691
Stockholm
Sverige

Suppleant Anders Bergqvist
Inst f Medicinska Vetenskaper/Uppsala Universitet
Kliniska Mikrobiologi
Akademiska Sjukhuset
Uppsala Universitet
171 85
Uppsala
Sverige

Suppleant Astrid von Mentzer
Microbiology and Immunology
Medicinaregatan 7a
413 90
Göteborg
Sverige

Suppleant Claes von Wachenfeldt
Institutionen för cell- och organismbiologi
Lunds universitet
Sölvegatan 35
223 62
LUND

Suppleant Erik Holmqvist

Övriga funktionärer
FEMS representative Per-Eric Lindgren
Department of Biomedical and Clinical Sciences
Division of Inflammation and Infection
Linköping University
581 83
Linköping
Sverige

Visa
Styrelse och funktionärer


2024-04-24 21:14
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman