Mikrobiologi.net/SFM

Mikrobiologi.net > SFM > Medlemmar > Ulrika Lustig  
Ulrika Lustig
fil mag mikrobiologi  
forskningsingenjör
 

Roller
2007-05-10 till 2022-12-31 Medlem SFM
2010-06-01 till 2018-05-29 Sekreterare SFM
2010-11-01 till 2018-06-02 Webmaster SFM
2014-06-01 till 2018-06-02 Medlemsansvarig SFM

Adress (Arbete)
Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi
Uppsala Universitet
BMC, Box 582
Husargatan 3
751 24
Uppsala
Sverige

Kontaktinformation

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2021-07-27 21:22
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman