Mikrobiologi.net/SFM

Mikrobiologi.net > SFM > Medlemmar > Öjar Melefors  
Öjar Melefors
Docent  
 

Roller
2009-04-29 till 2024-12-31 Medlem SFM
2009-06-02 till 2017-05-31 Övrig styrelseledamot SFM
2016-05-23 till 2024-06-01 Kassör SFM
2019-01-18 till 2022-06-01 Personuppgiftsansvarig SFM

Adress (Arbete)
Karolinska Institutet
Institutionen för Laboratoriemedicin
SE-17177
Stockholm
Sverige

Kontaktinformation
Telefon (Kontor) +46 70 2652083

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2022-11-28 20:22
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman