Mikrobiologi.net/SFM

Mikrobiologi.net > SFM > Medlemmar > Mikael Molin  
Mikael Molin
PhD  
 

Roller
2012-03-12 till 2024-12-31 Medlem SFM
2019-06-01 till 2021-06-01 Suppleant SFM
2021-06-01 till 2023-06-01 Övrig styrelseledamot SFM

Adress (Arbete)
Göteborg University
CMB- Microbiology
Medicinaregatan 9c
41390
Göteborg

Kontaktinformation

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2022-11-28 19:39
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman