Mikrobiologi.net/SFM

Mikrobiologi.net > SFM > Händelser och möten > (286)  
Nätverksträff MALDI-TOF MS-användare
2016-01-20 till 2016-01-21
Skånes Universitetssjukhus i Lund 
Ni är hjärtligt välkomna till nästa nätverksträff för MALDI-användare i Lund.

Mötet är lunch-till-lunch, den 20 januari kl 13-17 och den 21 januari kl 8-12. Mötet kommer att hållas i Aulan i Blocket, Entrégatan 7, Skånes universitetssjukhus i Lund. I år har vi också glädjen att hälsa våra danska kollegor välkomna till mötet. OBS! Vi behöver din anmälan snarast, helst redan den 16/12.

Mötet kommer att bjuda på översiktsföreläsningar över vad som hänt sedan sist för både etablerad och ny metodik inom klinisk mikrobiologisk masspektrometri. BioMerieux och Bruker har också bjudits in att presentera sina nyheter. Vidare vill vi att så många som möjligt bidrar med något från era laboratorier. Det kan vara allt från ett intressant fynd eller problem på labbet som är kopplat till MALDI-TOF eller en presentation om spännande resultat från ett utvecklings- eller forskningsprojekt . Skickar några rader om vad er presentation handlar om, en titel och vem som ska presentera till bo.nilson@skane.se senast den 16/12 så att vi kan sammanställa ett preliminärt program.

Första dagen avslutas med en gemensam middag på kvällen i centrala Lund den 20 januari, till självkostnadspris, så meddela oss om ni vill delta.

Mötet är kostnadsfritt men måltider och boende bekostas av deltagarna själva.

Efter möte finns det också möjlighet att göra ett kort studiebesök på Klinisk mikrobiologi i Lund. Ange i er anmälan om ni vi delta.

Anmälan sker genom att ni skickar e-post till Bo Nilson (klickbar dress nedan). Vänligen ange följande uppgifter:

- Namn, e-postadress och institution/kliniskt lab
- Ev specialkost
- Anmälan om presentation (ange titel, föredragshållare och några rader om vad presentationen handlar om)
- Anmälan om deltagande på gemensam middag kvällen den 20/1 (med ev kostpreferenser/allergier).
- Anmälan om att deltaga i ett studiebesök på Klinisk mikrobiologi i Lund.

Varmt välkomna till Lund!

Bo, Agneta, Christian, Niklas, Anna och Unn
 
bo.nilson@skane.se
« Tillbaka
Inlagt av Ingvar Eliasson  


Unika träffar: 681. 2021-06-17 01:52
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman