Mikrobiologi.net/SFM

Mikrobiologi.net > SFM > Händelser och möten > (72)  
Två konferenser om genteknik hösten 2007
 Länk
2007-09-19 till 2007-10-15
Populärvetenskaplig konferens
Jakten på gener i naturens skafferi – Bioprospektering
19 september 2007

om sökandet och användningen av nya gener från hav och land och vilka bestämmelser som gäller.

Moderator:
Monika Starendal, redaktör och vetenskapsjournalist
Anmälan och program
www.genteknik.se senast den 10 september.

Arrangörer
Gentekniknämnden tillsammans med Jordbruksverket, Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, Kungl. Vetenskapsakademien, Läkemedelsindustriföreningen, Läkemedelsverket, Sällskapet Riksdagsmän och forskare, VINNOVA och Formas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Populärvetenskaplig konferens
Genteknik och Hälsa
15 oktober 2007

om de framsteg inom genteknisk forskning som ägt rum och som har betydelse för dagens och morgondagens sjukvård.

Moderator:
Maria Borelius, vetenskapsjournalist
Anmälan och program
www.genteknik.se senast den 8 oktober.

Arrangörer
Gentekniknämnden tillsammans med BioteknikForum, Cancerfonden, Folkhälsoinstitutet, Jordbruksverket, Kungl. Vetenskapsakademien, Läkemedelsindustriföreningen, Läkemedelsverket, Sällskapet Riksdagsmän och forskare och VINNOVA


För frågor kontakta:
Birgit Postol
Kanslisekreterare
Gentekniknämnden
08-508 846 32, 070-021 5086
birgit.postol@genteknik.se

Gentekniknämnden som inrättades den 1 juli 1994 är en statlig myndighet med uppgift att följa den nationella och internationella utvecklingen på genteknikområdet, bevaka de etiska frågorna och genom rådgivande verksamhet främja en etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken så att människors och djurs hälsa och miljön skyddas. Nämnden har också till uppgift att sprida kunskap om den gentekniska utvecklingen.

 
« Tillbaka
Inlagt av Gunnar Börjesson  


Unika träffar: 1012. 2021-06-17 05:11
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman