Mikrobiologi.net/SFM

Mikrobiologi.net > SFM > Nyheter > (1083)  
Abstract till Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte senast 29 februari
Vi vill uppmuntra så många som möjligt att skicka in abstracts (sammanfattningar) till Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte i Linköping 2024. Abstracts skickas in via hemsidan senast 29 februari.

Abstracten kan behandla alla tänkbara aspekter av mikrobiologi och infektionssjukdomar, så som forskningsprojekt, men även utvecklingsprojekt och kvalitetsarbeten. Vi uppmanar också till att presentera metodvalideringar, större verifieringar och det vetenskapliga arbete som ingår i specialistutbildningen.

Inskickade abstracts bedöms av arrangerande föreningars vetenskapliga sekreterare (eller dyl.) för möjlighet till presentation (poster, muntligt eller det nya konceptet short orals, en kort presentation av arbetet under en fikapaus) på konferensen.  

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2024-02-16 av Sara Mernelius  


2024-04-22 12:38
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman