Mikrobiologi.net/SFM

Mikrobiologi.net > SFM > Nyheter > (1087)  
Deadline för abstract till Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte idag, 29 februari
Idag, 29 februari, är det deadline för att skicka in abstract (sammanfattningar) till Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte i Linköping 21-24 maj 2024. Abstracts skickas in via konferensens hemsida.

Abstracten kan behandla alla tänkbara aspekter av klinisk mikrobiologi och infektionssjukdomar, så som forskningsprojekt, men även utvecklingsprojekt och kvalitetsarbeten. Vi uppmanar också till att presentera metodvalideringar, större verifieringar och det vetenskapliga arbete som ingår i specialistutbildningen.

Inskickade abstracts bedöms av arrangerande föreningars vetenskapliga sekreterare (eller dyl.) för möjlighet till presentation (poster, muntligt eller det nya konceptet short orals, en kort presentation av arbetet under en fikapaus) på konferensen.  

Mer information: Länk

Kontaktperson: fkm@mikrobiologi.net
« Tillbaka
Inlagt 2024-02-29 av Sara Mernelius  


2024-04-22 10:47
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman