Mikrobiologi.net/SFM

Mikrobiologi.net > SFM > Nyheter > (504)  
Doktorand i mikrobiologi - Göteborgs Universitet
Målet med forskarutbildningsprojektet är att klarlägga orsakerna som bidrar till att specifika metaller är giftiga och att identifiera deras verkningsmekanismer i levande celler. Doktoranden kommer att systematiskt studera verkningsmekanismerna hos utvalda metaller med moderna
celltester för att få funktionell information om vilka gener, proteiner och processer som metallerna påverkar. Projektet använder jäst som genetisk modellsystem för att få insikt i grundläggande mekanismer som är av betydelse för människor och andra levande varelser. Projektet kommer att exponera doktoranden mot ett brett spektrum av vetenskapliga uppgifter och frågeställningar som i sin tur kräver ett genuint intresse av och kunskaper i mikrobiologi och molekylärbiologi. Forskningsarbetet kommer att innefatta metoder inom mikrobiologi,
molekylärbiologi, cellbiologi, funktionsgenomik, bioinformatik, samt biokemi

För mer information:
Länk  
« Tillbaka
Inlagt 2017-06-26 av Markus Tamas  


2021-09-21 20:01
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman