Mikrobiologi.net/SFM

Mikrobiologi.net > SFM > Nyheter > (695)  
SFM stipends for Infektionsveckan & Mikrobiologiskt Vårmöte 2020
Infektionsveckan & Mikrobiologiskt Vårmöte är ett av de största mikrobiologiska mötena i Sverige och sammanför läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, mikrobiologer, molekylärbiologer, forskare och representanter från läkemedelsindustrin och diagnostiska företag.

SFM kommer att stödja upp till 12 av sina medlemmar ekonomiskt för att delta i den årliga Infektionsveckan & Mikrobiologiskt Vårmöte 26-29 maj 2020 i Uppsala (https://www.infektionmikro2020.se).

För att ansöka, skicka en ansökan till disa.l.hammarlof@scilifelab.se med följande information:

· Tillhörighet (anger om du är doktorand eller doktorand)

· Abstract (om tillämpligt)

· Motivation för deltagande i mötet

Deadline för ansökan är den 29 februari (samma som för möta abstrakt). Ansökningarna kommer att utvärderas av SFM-styrelsen med prioritet till deltagare med sammanfattningar, doktorander och postdokument.

Beviljat sökande kommer att informeras senast den 3 april. Efter mötet kommer SFM att återbetala 50% av registreringsavgiften under 1, 3 eller 4 dagar efter inlämnande av mötesdeltagningsbevis och mottagande av mötesregistrering.  
« Tillbaka
Inlagt 2020-02-13 av Keira Melican  


2021-09-21 18:28
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman