Mikrobiologi.net

Mikrobiologi.net > Nyheter  
Alla Nyheter
2021-09-02 Hygienläkare sökes till Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
2021-09-01 Nytt dokument från RAM - Laboratoriediagnostik av svampinfektioner
2021-08-27 Folkhälsomyndigheten söker Utredare, Teknisk förvaltare SLIM
2021-08-25 Digitala lunchföreläsningar från Genomic Medicine Sweden
2021-08-16 Professor in microbial ecology for the bio-based circular economy
2021-08-16 PhD and/or post-doc in Environmental Microbiology and Microbial Evolution
2021-08-13 Verksamhetschef till Klinisk mikrobiologi Region Östergötland
2021-08-13 Nytt besked: ENBART DIGITAL infektionsvecka / mikrobiologiskt vårmöte 14-17/9
2021-08-12 Viktig information angående restriktioner inför Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte v37
2021-07-27 Universitetslektor i medicinsk mikrobiologi, Lund
2021-07-25 Uppdaterat Vårdprogram Covid-19
2021-06-03 Inbjudan från E-hälsomyndigheten till Dialogmöte 4/6
2021-05-19 Imorgon 20/5 är sista dagen för abstract till infektionsveckan/vårmötet, ingen förlängning
2021-05-04 Universitetslektor i medicinsk mikrobiologi, Lund
2021-05-12 Årsmöte för SFM den 27 maj
2021-04-30 Ledig tjänst: Universitetslektor i prokaryot mikrobiologi
2021-04-22 Verksamhetschef till Västra Götalandsregionen
2021-04-16 ST-läkare sökes till Klinisk mikrobiologi i Kalmar
2021-03-08 Föreläsningar från Antibiotikaforum 2020-11-20
2021-03-03 Sidoutbildning i Klinisk mikrobiologi för ST-läkare hösten 2021
2021-02-25 Verksamhetschef Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset (Ansök senast 28/2)
2021-01-27 NordicAST webinar Brytpunktstabellen 9/2 kl 13.00
2021-01-27 NordicAST Workshop 2021 preliminärt 21-22/9 i Göteborg
2021-01-10 NYTT DATUM: Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte, 14-17 september, 2021
2021-01-08 Mikrobiologi.net: Håll din medlemsinformation och ditt medlemskap uppdaterat
2021-01-02 Viktiga nyheter gällande Mikrobiologi.net
2020-12-29 SBU-enkät prioritering av forskningsprojekt om långvariga symtom vid Covid-19
2020-11-17 Masstestning för covid-19 är en ohållbar överbudspolitik - DN Debatt
2020-09-16 Ny bok Vårdhygien – vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens
2020-08-24 Universitetssjukhuset i Örebro söker Överläkare/specialist i Klinisk Mikrobiologi
2020-08-18 ECCVID 2020
2020-06-26 Nationellt vårdprogram COVID-19
2020-03-20 Mikrobiologiskt vårmöte/infektionsveckan är uppskjutet ett år
2020-02-21 En vecka kvar till att skicka in Abstract till Vårmötet
2020-02-13 SFM stipends for Infektionsveckan & Mikrobiologiskt Vårmöte 2020
2020-02-10 Nya NordicAST-tabellen v 10.0 nu publicerad
2020-02-05 preliminärt program NMMD och öppen anmälan
2020-02-03 Påminnelse Call for Abstracts - Vårmötet 2020
2020-01-31 Första svenska fallet av 2019-nCoV konstaterat
2020-01-30 Inbjudan till fördjupat studiebesök i Växjö
2020-01-26 Två stipendier till ECCMID för ESCMID-medlemmar <40 år
2020-01-26 Fel efter uppgradering nu rättade
2020-01-24 Position Senior Consultant combined with Adjunct professor
2020-01-24 NSCMID 2020 - call for abstracts
2020-01-16 Vår webbserver uppgraderad!
2019-12-16 Verksamhetschef, Klinisk mikrobiologi och Molekylärbiologiska enheten, Linköping
2019-12-03 Call for Abstracts - Vårmötet 2020
2019-11-11 Vårmötet 2020
2019-08-28 Webbinarier i Klinisk Mikrobiologi start 3/9 "Tularemidiagnostik"
2019-08-26 TAE ESCMID enkät till ST och nyblivna specilister
2019-08-23 Forska halvtid - sök senast 30/8
2019-04-05 Glöm inte att anmäla dig till vårmötet
2019-04-03 Klinisk Molekylärbiolog, Klinisk Mikrobiologi, Örebro
2019-04-02 Abstracts 2019
2019-04-02 ST-tjänst i Klinisk mikrobiologi i Kalmar
2019-04-02 Tjänst: Universitetslektor med inriktning mot smittskydd och vårdhygien, GU.
2019-03-30 Förlängd tid för att anmäla sig till reducerat pris till Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöt
2019-03-19 Verksamhetschef klinisk mikrobiologi, Aleris Medilab
2019-03-15 Deltagaranmälan till infektionsveckan/mikrobiologiskt vårmöte 2019
2019-03-13 Deadline för abstracts är nära
2019-02-28 Ny deadline för abstracts till mikrobiologiskt vårmöte
2019-02-24 Post-doc 100% HIV forskning Karolinska Institutet
2019-02-24 Post-doc position 50% HIV forskning, Karolinska Institutet
2019-02-24 Position as assistanat professor 100% HIV research, Karolinska Institutet
2019-02-15 Påminnelse att skicka in abstract till vårmötet
2019-02-13 Föreläsning om nya definitionen av S, I och R
2019-02-11 Specialist med intresse för vårdrelaterade infektioner och MRSA sökes
2019-01-09 Anmälan till infektionsveckan/mikrobiologiskt vårmöte är nu öppen
2018-11-22 Microbiology Highlights
2018-11-06 Förlängd ansökningstid för medel ur Stiftelsen för forskning och utveckling i medicinsk mikrobiologi
2018-10-22 Ny Microbiology Highlight publicerad idag
2018-10-22 Mikrofossil i tandsten från stenåldern - samarbetsparter sökes
2018-09-16 Folkhälsomyndigheten söker samordnare för bioinformatikteamet
2018-09-15 Ny Microbiology Highlight publicerad
2018-09-13 Bugg i filhanteringen i grupper fixad!
2018-09-06 Grattis Anna J. Henningsson!
2018-09-03 4th SFM/NDPIA Day - Scientific meeting - Registration closes September 6th
2018-08-15 NKCx årsrapport 2018
2018-08-09 Nu har Mikrobiologi.net flyttat till ny server!
2018-07-31 Uppdatering angående serverbytet
2018-07-05 Mikrobiologi.net flyttar!
2018-06-26 SFM day registration deadline extended!!
2018-06-18 Microbiology Highlight of the Month
2018-06-08 Underläkarvikariat Klinisk Mikrobiologi Örebro
2018-06-08 Vi söker mikrobiolog Nationella rekommendationer för Antibiotikaprofylax vid Kirurgi
2018-06-07 Mikrobiologins höjdpunkter till startsidans topp!
2018-06-06 Uppdaterad personuppgiftspolicy på Mikrobiologi.net
2018-04-24 Vaccinexpert till Enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten
2018-04-19 Chef till Enheten för beredskaps- och smittskyddsdiagnostik på Folkhälsomyndigheten
2018-04-16 Vi söker ST-läkare som vill vara RAF-praktikant 2018/19
2018-04-11 Accepterade abstracts till vårmötet 2018
2018-03-05 NordicAST Workshop 2018 open for registration
2018-02-28 Förlängning av tid för inskickande av abstracts till infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte
2018-02-04 Hygienläkare, ST-tjänst för tilläggsspecialiteten Vårdhygien
2018-01-12 Mikrobiologen Örebro söker Specialist/Överläkare
2018-01-04 Sektionschef till Klinisk mikrobiologi och vårdhygien Region Uppsala
2018-01-01 Anmälan till Infektionsveckan och Mikrobiologiskt möte 2018 nu öppen!
2017-09-26 Förlängd ansökningstid för ansökan om forskningsanslag ur Stiftelsen för forskning och utveckling
2017-09-22 Ledig postdoctjänst vid IMBIM, Uppsala Universitet
2017-09-06 Sektionschef sökes till Klinisk mikrobiologi och vårdhygien i Uppsala
2017-08-22 Diagnostiskt centrum k Kalmar söker Molekylärbiolog
2017-08-04 Specialistläkare/ Överläkare till Klinisk mikrobiologi Karolinska Universitetssjukhuset
2017-07-17 Professur i klinisk virologi ledig i Oslo
2017-07-06 Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx)
2017-06-30 Nationellt nätverk med mikrobiologiska referenslaboratorier
2017-06-26 Doktorand i mikrobiologi - Göteborgs Universitet
2017-06-01 Avdelningschef för bakeriologen, Akademiska sjukhuset, Uppsala
2017-05-31 Professor i klinisk bakteriologi vid Karolinska Institutet
2017-05-21 Nordisktalande mikrobiolog sökes till Frankrike
2017-05-21 Byt lösenord på ditt konto på Mikrobiologi.net
2017-05-12 Hygienläkare sökes till Sahlgrenska sjukhuset
2017-04-19 Programråd Strama: Behandling av infektioner orsakade av ESBL och karbapenemresistenta G- bakterier
2017-04-12 Viktigt om utebliven konfirmation till anmälda till Infektionsveckan
2017-04-09 FKMs Resestipendier. Förlängd ansökningstid
2017-04-05 Klinisk mikrobiolog till Unilabs Stockholm
2017-03-27 Abstracts till Mikrobiologiskt vårmöte 2017
2017-02-15 Chefer till Funktionsområde Klinisk mikrobiologi på Karolinska Universitetslaboratoriet
2017-02-12 Temadag om invasiva candidainfektioner
2017-02-06 ICFMH Mobility Grants 2017
2016-12-16 Specialistläkare/Överläkare till Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Solna
2016-12-16 Specialistläkare/Överläkare till Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Solna
2016-12-13 Vårmötet 2017 i Karlskrona
2016-11-30 Åtta nomineringar till Årets biomedicinska analytiker!
2016-11-14 Läkartjänst Klinisk mikrobiologi i Lund
2016-09-19 Antibiotikaforum 2016
2016-09-19 Medel att söka från Stiftelsen för forskning och utveckling inom medicinsk mikrobiologi
2016-08-29 Specialistläkare/Överläkare till Klinisk mikrobiologi, Karolinska, Stockholm
2016-08-24 Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx)
2016-08-24 Sektionschef sökes till Molekylär virusdiagnostik, Klinisk mikrobiologi vid Sahlgrenska
2016-08-24 Sektionschef sökes till Vårdhygien, Klinisk mikrobiologi vid Sahlgrenska
2016-07-06 Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset söker avdelningschef
2016-06-20 Klinisk mikrobiologi Sahlgrenska söker ST-läkare
2016-05-31 PÅMINNELSE: Presentera BMA-yrket
2016-05-13 Karlstad söker ST- eller Specialistläkare inom Klinisk mikrobiologi.
2016-03-31 TÄVLING: Presentera BMA-yrket!
2016-03-10 Postdoc Scholarship in Nanotechnology and Functional Materials with specialization in advanced virus
2016-03-09 Specialistläkare i klinisk mikrobiologi till Linköping
2016-03-07 ST-läkare i klinisk bakteriologi och virologi, Klinisk mikrobiologi, Akademiska sjukhuset
2016-03-04 Specialistläkare/Överläkare och ST-läkare i Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Örebro
2016-02-22 En vecka kvar -deadline för vårmötesanmälan!
2016-02-12 Doktorandtjänst i Tromsö
2016-02-11 Klinisk bakteriolog eller klinisk mikrobiolog till Folkhälsomyndigheten
2016-01-28 Chef sökes till Laboratoriemedicin i Region Örebro län.
2015-12-26 Partnering for Cure
2015-12-18 Klinisk mikrobiolog sökes till Unilabs i Skövde
2015-12-14 Universitetslektor i molekylär cellbiologi Lunds universitet, naturvetenskapliga fakulteten, biologi
2015-11-06 ECCMID 2016 relocated from Istanbul to Amstrerdam!
2015-11-03 Föreläsningar Labombudsträff
2015-08-21 Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention
2015-06-26 Nytillträdda tjänster på klin mikro,Huddinge, KS
2015-05-25 Verksamhetschef klinisk mikrobiologi DC Östergötland
2015-05-02 Programmet för Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte uppdaterat!
2015-04-30 Anmäl dig till vårmötet nu! Förhöjd avgift från 5 maj!
2015-04-17 Doktorandplats i mikrobiologi, Uppsala Universitet
2015-04-08 Ny svensk lärobok i medicinsk mikrobiologi och immunoligi
2015-03-27 Svensk mikrobiologi behöver dig!
2015-03-16 After Biofilm meeting
2015-02-17 Vi söker områdeschef till Mikrobiologilaboratoriet i Jönköping
2015-01-20 Hygiendagarna 2015
2015-01-18 Apply now for ICFMH Mobility Grants
2015-01-10 Vårmötets webbplats nu tillgänglig!
2014-11-25 Mikrobiolog sökes till Karolinsk Huddinge
2014-11-25 Mikrobiolog sökes till Karolinsk Huddinge
2014-10-27 Deadline for abstract submition to FEMS 2015 is January 7.
2014-10-07 Verksamhetschef sökes till Infektionskliniken, KS
2014-10-02 MIMS-affiliated Doctoral Programme in Infections and Antibiotics – registration open!
2014-09-28 Ny logotyp antagen för FKM
2014-09-18 Ansökan Stiftelsen - sista ansökningsdag 30 sept 2014.
2014-07-05 Reviderat kunskapsunderlag för behandling av HCV-infektion
2014-07-02 Specialistläkare till Klinisk mikrobiologi, US Linköping
2014-04-12 Vårmöteswebben uppdaterad
2014-03-26 Slutgiltig version av programmet till Mikrobiologiskt vårmöte
2014-03-05 Påminnelse att anmäla sig till Mikrobiologiskt Vårmöte
2014-03-05 Påminnelse att anmäla sig till Mikrobiologiskt Vårmöte
2014-02-26 The 6th Swedish National Infection Biology
2014-02-20 Uppdaterad version av programmet till vårmötet
2014-02-03 Positions in microbiology and synthetic biology in Trento, Italy
2014-01-22 Dags att söka resestipendier för 2014
2014-01-10 ST-läkare i Göteborg
2014-01-09 Inbjudan att deltaga med poster på Mikrobiologiskt vårmöte
2013-11-20 Add: WHO-EURO ToR Consultant Lab 2014-01-06 to 2014-06-30
2013-11-06 Harkness Fellowship in Health Care policy and practice – USA-stipendium för sjukvårdsledare och fors
2013-11-06 Sammanfattning RFM styrelsemöte 2013-11-05
2013-10-06 Diskussion om NPU-kodernas framtid
2013-10-03 Vi söker områdeschef till mikrobiologilaboratoriet i Jönköping
2013-09-18 Disputation, Biofilm, Anna Holmberg 130920
2013-09-06 Sammanfattning av styrelsemöte 130903
2013-09-06 Sammanfattning av styrelsemöte 130903
2013-03-25 Kallelse medlemsmöte Örebro 2013-04-08
2013-01-07 Program för NMMD finns nu att tillgå
2012-12-04 Dags att söka resestipendier för 2013!
2012-11-29 Förlängd anmälningstid till NMMD 2013
2012-11-13 Socialt kvällsprogram under stämman 28 nov
2012-09-30 Ansökningstid för Stiftelsemedel förlängd till 15 oktober
2012-08-22 Deadline för Abstracts till Läkarnas riksstämma
2012-08-02 Ansökan om medel från Stiftelsen senast 30 september
2012-07-06 Nya specialitetsindelningen för läkare klar
2012-07-02 Överläkartjänst Malmö-Lund
2012-06-26 Anaplasma phagocytophilum med flera fästingburna infektioner – ett beställningsbart ”Fästingblock”
2012-05-17 Yttrande från FMM angående ny specialitetsindelning
2012-05-08 Häng med i debatten om specialitetsutbildningen! Bevaka diskussionstråden.
2012-05-05 Klinisk mikrobiologi - vadan och varthän efter SoS
2012-04-29 Aktiva medlemmar
2011-11-18 Nya analyser i Jönköping vid fästingburen smitta
2011-11-16 Prel program Mikrobiologiskt Vårmöte 2012 i Linköping
2011-11-14 Områdeschef sökes till klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Solna
2011-11-09 Enkät angående grenspecialiteter inom Klinisk mikrobiologi och virologi
2011-05-19 Forskningsmedel att söka!
2011-04-13 Specialistläkare och ST-läkare i Klinisk bakteriologi och virologi
2011-03-02 Överläkare, Klinisk mikrobiologi, Labmedicin Skåne
2011-02-16 Förlängd tid för anmälan till lägre pris till vårmötet
2011-02-14 Överläkare klinisk mikrobiologi, Aleris Medilab/Täby
2010-12-09 Vårdhygienläkare sökes till Uppsala
2010-10-04 ST-tjänst Klinisk bakteriologi och virologi i Halmstad
2010-09-29 St-tjänst i klinisk bakteriologi och virologi ledig i Uppsala
2010-07-09 Förlängd ansökningstid för specialistläkartjänst i klinisk mikrobiologi i Uppsala
2010-05-17 ledig tjänst: specialistläkare bakteriologi, Uppsala
2010-05-17 Ledig tjänst: sektionschef klinisk mikrobiologi Uppsala
2010-04-19 Fullständiga versionen av vårmötesprogrammet publicerad
2010-03-12 Gula Böckerna nu i Wikipediaformat på SMI:s webbplats
2010-02-15 Deadline för abstracts till Vårmötet är 1 mars
2010-02-04 Första versionen av vårmötesprogrammet publicerad
2010-02-04 Överläkartjänster, utbildningsbidrag, mm
2010-02-01 Mottagare av FMMs projektbidrag utsedda
2010-01-27 Bakteriologiska kvalitetsindikatorer, rapport
2009-12-04 Vårmötets webbplats nu uppe!
2009-11-02 Platsannons: Överläkare alternativt ST-läkare Klinisk bakteriologi och virologi Länssjukhuset i Halm
2009-10-16 Disputation
2009-09-23 30/9 sista ansökningsdag för pengar från Stiftelsen
2009-07-22 Sommarläsning i Olivia Judsons blog på N.Y. Times
2009-04-21 Gul Bok Referensmetodik STI nu godkänd och publicerad!
2009-03-26 Medicinska kvalitetsindikatorer uppdaterade
2009-03-08 New service presents courses in advanced microbiology
2009-02-27 Dags att anmäla sig till Vårmötet i Västerås!
2009-01-28 Universitetsöverläkare Linköping Bakt/Virus
2009-01-21 Vårmötets webbsida nu lanserad!
2008-12-15 Svensk Mikrobiologi på ESCMIDs hemsida
2008-11-25 Verksamhetschefer sökes till nybildat Labmedicin Skåne
2008-11-21 Mikrobiologen vid Akademiska söker sektionschef
2008-11-03 Biträdande universitetslektor i Mikrobiologi
2008-10-20 Förlängd ansökningstid till Stiftelsen för forskning och utveckling inom medicinsk mikrobiologi
2008-10-13 New book: Lactobacillus molecular biology - from genomics to probiotics
2008-09-10 Gul Bok Sexuellt överförbara infektioner på remiss
2008-08-08 SSAC i Köpenhamn den 19 - 21 September
2008-06-22 Klinisk bakteriolog till Linköping
2007-12-04 FMM 100 år - Jubileumsbox (dvd) nu ej längre tillgänglig
2008-05-16 Karolinska Institutet söker en professor i klinisk bakteriologi
2008-03-02 DN-debatt söndagen den 2 mars om antibiotika
2008-02-13 SMI dag molekylär typning 4 mars 2008
2008-02-01 Post doc for Microbial ecology of the biogas process
2008-01-16 Vårmötet - anmälan och preliminärt program
2008-01-10 RAFs antibiotikadag 5 februari om ESBL mm
2007-12-14 ESCMID Nyhetsbrev december 2007
2007-11-08 OBS! Möten under möten, nyheter under nyheter!!!
2007-11-07 OBS 4 platser kvar på kurs i mikrobiologisk diagnostik vecka 46
2007-10-23 Pseudomonas aeruginosa konferens
2007-10-02 ESCMID Nyhetsbrev september 2007
2007-10-02 Sök medel ur Stiftelsen för forskning och utveckling inom medicinsk mikrobiologi
2007-05-17 Uppföljning av lyckat vårmöte
2007-03-12 ESCMID nyhetsbrev mars 2007
2007-02-20 Överläkare och Molekylärbiolog till Växjö
2006-10-26 Medicinska Kvalitetsindikatorer i Medicinsk Mikrobiologi
2006-09-04 Ansökningar - Stiftelsen för forskning och utveckling inom medicinsk mikrobiologi
2006-05-14 Myndighetssamverkan vid utbrott av zoonotisk sjukdom
2006-04-24 Söderbergska priset i medicin 2006
2006-03-28 Vårmöte 17-19 maj i Jönköping
2006-03-22 Släckning av SmiNet 1 den 1:a juli!
2006-03-02 Zoonosis Symposia at 12th ICID
2006-02-28 Ny tidskrift - Journal of Pediatric Infectious Diseases
2006-02-19 New Group at SocZEE
2006-02-01 Annonsera och sök jobb på Mikrobiologi.net!
2006-01-23 Mottagare av medel från Stiftelsen för forskning och utveckling inom medicinsk mikrobiologi
2005-12-20 God Jul och Gott Nytt År!
2005-11-29 Virolog till SMI
2005-10-06 Nobelpriset till H. pyloris upptäckare
2005-09-21 Sverige samordnar globalt nätverk i kampen mot antibiotikaresistens
2005-08-17 Annika Linde ny statsepidemiolog
2005-07-03 Stiftelsen för forskning och utveckling inom medicinsk mikrobiologi - medel att söka!
2005-02-01 Epostroboten har bytt namn
2004-11-18 Instruktion för nya användare (på svenska)
2004-09-07 Utbrott av Legionärssjuka i Lidköping


2021-09-21 19:51
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman