Mikrobiologi.net/SFM

Mikrobiologi.net > SFM > Nyheter > (1085)  
2023 års stipendium från Stiftelsen för forskning och utveckling inom medicinsk mikrobiologi
2023 inkom det sju ansökningar om stipendium från Stiftelsen för forskning och utveckling inom medicinsk mikrobiologi. Bedömningsgruppen var enig i sin bedömning av ansökningarna.

Vi vill gratulera följande två personer som tilldelas 2023 års stipendier:
Gustaf Rydell, Göteborg, som får 50 000 SEK för projektet ”Nya metoder att kartlägga smittspridning i nosokomiala norovirus-utbrott”.
Magnus Paulsson, Lund, som får 50 000 SEK för projektet ”A new way to study clinically relevant host-pathogen interactions during bacterial infections”.

Deadline för nästa ansökningstillfälle är 30 september 2024.
 

Mer information: Länk

Kontaktperson: fkm@mikrobiologi.net
« Tillbaka
Inlagt 2024-02-26 av Sara Mernelius  


2024-04-22 10:32
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman