Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Dokumentgrupper > Presentationer & rapporter  
Presentationer & rapporter
RAM - Laboratoriediagnostik av svamp 2021
Laboratoriediagnostik och farmakologisk monitorering av invasiva svampinfektioner (RAM)
Tjänsteenkät hösten 2019
Inventering av antalet ST läkare och specialister i klinisk mikrobiologi, bakteriologi och virologi
ChoP-mötet 2018 - Fortbildning i dialog
Jonas Swanbergs presentation om SLF:s verktyg för översyn av läkares fortbildning
Vårmötet 2018
Yersinia enterocolitica - en ovälkommen gäst på folktandvårdens möte - Martin Sundqvist
Vårmötet 2018
Epidemiology, risk assessment and prevalence of tick-borne pathogens... - Peter Wilhelmsson
Vårmötet 2018
Topical benzoyl peroxide application on the shoulder reduces P. acnes - Vendela Scheer
Vårmötet 2018
Prevalens av Staphylococcus aureus, inklusive MRSA, i Armenien - Sara Mernelius
Vårmötet 2018
Mikro 24/7 Hur snabb mikrobiologisk diagnostik behövs? - Urban Kumlin
Vårmötet 2018
Teoretisk workshop i resistensbestämning med lappdiffusion - Erika Matushek, Jenny Åhman - EUCAST
Vårmötet 2018
Change of bacterial species and ESBL plasmid migration is uncommon - Anna Lindblom
Vårmötet 2018
Investigation and pathogenomic analysis of STEC in Region Jönköping - Andreas Matussek
Vårmötet 2018
Clostridium difficile - Diagnostik i förändring - Martin Sundqvist
ChoP-möte 2017 - Rekommenderade metoder och IT-utskottet
Martin Sundqvist, Jonas Swanberg
ChoP-möte 2017 - Klinisk Mikrobiologi dygnet runt
Mikrobiologi 24sju Karolinska - Tobias Allander
ChoP-möte 2017 - SLIM
Svenskt Laboratorienätverk Inom Mikrobiologi - Karin Tegmark Wisell
ChoP-möte 2017 - GMS, Microbiology
Per Sikora
ChoP-möte 2017 - Genomics Medicine Sweden
Lars Engstrand
Chop-möte 2017 - Vårmötesinformation
Håkan Janson
ChoP-möte 151119
RAM, avsiktsförklaring FoHM + stadgar, Anders Johansson
ChoP-möte 151119
Science for Life Lab, Lars Engstrand
ChoP-möte 151119
Forum för beredskapsdiagnostik, Öjar Melefors
ChoP-möte 151119
ESCMID and EUCAST, Gunnar Kahlmeter
ChoP-möte 151119
Referensgruppen för parasitologi, Silvia Botero-Kleiven
ChoP-möte 151119
SmiNets samarbetsgrupp, Margareta Nordin
ChoP-möte 151119
Referenslab/ labnätverk Hans Gaines och Sören Andersson
ChoP-möte 151119
Styrelsens presentation, Chefs- och professorsmöte 151119
141113 styrelsens presentation
Styrelsens introduktion/redovisning på chefs- och professorsmöte 141113
2014 Projektförslag laboratorienätverk
2014, Projektförslag laboratorienätverk, Fokhälsomyndigheten (Hans Gaines, Karin Tegmark Wisell) SKL
Inventering specialister 2012
Inventering av specialister/behov av ST-läkare
Rapport från möte angående Referenslaboratorium/Laboratorienätverk 2013-03-22
Av Lena Dillner
Minnesanteckningar FMMs arbetsgrupp i referenslabsfrågan 2013-03-22
Av Annika Tiveljung Lindell
Laboratorienätverk FMMs arbetsgrupp 130322
Presentation Lena Dillner
Laboratorienätverk vårmötet 2013
Presentation Lena Dillner
Resultat enkät grenspecialiteter
(PDF-fil med resultat från webben)


Unika träffar: 1006. 2022-01-20 17:59
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.