Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Grupper  

Denna sida innehåller en beskrivning av de referensgrupper och andra grupperingar som drivs av FKM eller där FKM är representerade. 

EQUALIS

ESCMID European Council European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases

FKMs Informatikutskott
FKMs Informatikutskott: Tobias Allander (sammankallande), Gunnar Kahlmeter, Jonas Swanberg och Martin Sundqvist.
Uppdaterat 2023-09-12 / CL

FKMs Utbildningsutskott
NordicAST

NSCMID Nordic Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
Webbsida: Länk
FKM representant: Annika Ljung
Uppdaterat 2022-02-12 / CL


Har egen webbplats: Länk
FKM-representant: Nahid Kondori


Martin Sundqvist (ordf), Olle Aspevall, Susann Skovbjerg, Annika Wistedt.UEMS European Union of Medical Specialists
Webbsida: Länk
FKM-representanter:
- UEMS Section of Medical Microbiology: Elisabeth Freyhult

(Uppdaterad 2023-09-12/CL)Unika träffar: 15112. 2023-12-05 16:33
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman