Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Grupper  

Denna sida innehåller en beskrivning av de referensgrupper och andra grupperingar som drivs av FKM eller där FKM är representerade. 

EQUALIS
EQUALIS expertgrupper för Medicinsk mikrobiologi respektive Patientnära analyser har egen webbplats: Länk

ESCMID European Council European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
Webbsida: Länk
FKM har en plats i ESCMIDs General Assembly och Christian Giske är som ordförande i EUCAST ad hoc medlem i ESCMIDs styrelse.

FKMs Informatikutskott
FKMs Informatikutskott: Tobias Allander (sammankallande), Gunnar Kahlmeter, Jonas Swanberg, Karin Tegmark-Wisell, Martin Sundqvist och Urban Kumlin

FKMs Utbildningsutskott
FKMs utbildningsutskott: Gordana Bogdanovic (sammankallande), Urban Kumlin, Naieya Eriksson, Elisabeth Freyhult, Torgny Sunnerhagen, Anna Hill
Se även utbildningsinformation Länk
och Webbinarier i Klinisk Mikrobiologi Länk

Folkhälsomyndighetens samverkansgrupper
FKMs representanter i:
Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för vårdhygien: Erik Sturegård
Folkhälsomyndighetens referensgrupp för nationellt vaccinationsprogram: Kristian Riesbeck, ersättare Erik Sturegård
Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för STRAMA-arbete: Christina Åhrén

LÖF Styrgruppen för säker sepsisvård
Har en egen hemsida Länk
FKM-representant är Volkan Özenci

Nationella programområden (NPO) - Infektion
Webbsida: Länk
FKM-representanter:
NPO Infektion- utvecklande av Standardiserat Vårdförlopp för Sepsis: Karin Wallgren
NPO Infektion - Nationell arbetsgrupp STRAMA: Christina Åhrén

NordicAST
Har en egen hemsida: Länk
FKMs representanter i NordicAST är Christian Giske, Annika Wistedt, Anna-Karin Smekal.

NSCMID Nordic Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
Webbsida: Länk
FKM representant: Andreas Matussek.

Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF) med metodgrupp RAF-M
Har egen webbplats: Länk
FKM-representanter:
Christian Giske, Christina Åhrén, Anna Åkerlund

Referensgruppen för antimykotika (RAM)
Har egen webbplats: Länk
FKM-representant: Nahid Kondori

Referensgruppen för antiviral terapi (RAV)
Har egen webbplats: Länk
FKM-representanter:
RAV: Anders Sönnerborg och Johan Westin
RAVs metodgrupp: Anders Sönnerborg, Johan Westin och Jan Albert

Referensgruppen för Klinisk bakteriologi
Martin Sundqvist (ordf), Olle Aspevall, Susann Skovbjerg, Annika Wistedt.

Referensgruppen för klinisk virologi
FKM-representanter: Martin Sundqvist, Liselotte Ydrenius.

Grupp (kräver att du är inloggad): Länk


Referensgruppen för parasitologi
Har egen webbplats: Länk
FKM-representant: Silvia Botero-Kleiven, Caroline Rönnberg

UEMS European Union of Medical Specialists
Webbsida: Länk
FKM-representanter:

UEMS Section of Medical Microbiology: Hilpi Rautelin

UEMS Infection Control: Birgitta LytsyUnika träffar: 13970. 2021-12-08 17:06
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman