Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Grupper  
EQUALIS
EQUALIS expertgrupper för Medicinsk mikrobiologi respektive Patientnära analyser har egen webbplats: Länk

ESCMID European Council European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
Webbsida: Länk
FKM har en plats i ESCMIDs General Assembly och Christian Giske är som ordförande i EUCAST ad hoc medlem i ESCMIDs styrelse.

FKMs Informatikutskott
FKMs Informatikutskott: Tobias Allander (sammankallande), Gunnar Kahlmeter, Jonas Swanberg, Karin Tegmark-Wisell, Martin Sundqvist och Urban Kumlin

FKMs Utbildningsutskott
FKMs utbildningsutskott: Gordana Bogdanovic (sammankallande), Urban Kumlin, Naieya Eriksson, Elisabeth Freyhult, Torgny Sunnerhagen
Se även utbildningsinformation Länk
och Webbinarier i Klinisk Mikrobiologi Länk

Folkhälsomyndighetens samverkansgrupper
FKMs representanter i:
Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för vårdhygien: Erik Sturegård
Folkhälsomyndighetens referensgrupp för nationellt vaccinationsprogram: Kristian Riesbeck, ersättare Erik Sturegård
Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för STRAMA-arbete: Christina Åhrén

LÖF Styrgruppen för säker sepsisvård
Har en egen hemsida Länk
FKM-representant är Volkan Özenci

Nationella programområden (NPO) - Infektion
Webbsida: Länk
FKM-representanter:
NPO Infektion- utvecklande av Standardiserat Vårdförlopp för Sepsis: Karin Wallgren
NPO Infektion - Nationell arbetsgrupp STRAMA: Christina Åhrén

NordicAST
Har en egen hemsida: Länk
FKMs representanter i NordicAST är Christian Giske, Annika Wistedt, Anna-Karin Smekal.

NSCMID Nordic Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
Webbsida: Länk
FKM representant: Andreas Matussek.

Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF) med metodgrupp RAF-M
Har egen webbplats: Länk
FKM-representanter:
Christian Giske, Christina Åhrén, Anna Åkerlund

Referensgruppen för antimykotika (RAM)
Har egen webbplats: Länk
FKM-representant: Nahid Kondori

Referensgruppen för antiviral terapi (RAV)
Har egen webbplats: Länk
FKM-representanter:
RAV: Anders Sönnerborg och Johan Westin
RAVs metodgrupp: Anders Sönnerborg, Johan Westin och Jan Albert

Referensgruppen för Klinisk bakteriologi
Martin Sundqvist (ordf), Olle Aspevall, Susann Skovbjerg, Annika Wistedt.

Referensgruppen för klinisk virologi
FKM-representanter: Martin Sundqvist, Liselotte Ydrenius.

Grupp (kräver att du är inloggad): Länk


Referensgruppen för parasitologi
Har egen webbplats: Länk
FKM-representant: Silvia Botero-Kleiven, Caroline Rönnberg

UEMS European Union of Medical Specialists
Webbsida: Länk
FKM-representanter:

UEMS Section of Medical Microbiology: Hilpi Rautelin

UEMS Infection Control: Birgitta LytsyUnika träffar: 13629. 2021-04-23 16:31
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman