Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Grupper  

Denna sida innehåller en beskrivning av de referensgrupper och andra grupperingar som drivs av FKM eller där FKM är representerade. 

EQUALIS
EQUALIS expertgrupper för Medicinsk mikrobiologi respektive Patientnära analyser har egen webbplats: Länk

ESCMID European Council European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
Webbsida: Länk
FKM har en plats i ESCMID General Assembly där representant för styrelsen representerar FKM.
Uppdaterat 2022-02-15 / CL

FKMs Informatikutskott
FKMs Informatikutskott: Tobias Allander (sammankallande), Gunnar Kahlmeter, Jonas Swanberg och Martin Sundqvist.
Uppdaterat 2023-09-12 / CL

FKMs Utbildningsutskott
FKMs utbildningsutskott: Gordana Bogdanovic (sammankallande), Aleksandra Pettke, Naieya Eriksson, Elisabeth Freyhult, Torgny Sunnerhagen, Anna Hill, Rebecka Widerström, Agnes Duhan
Se även utbildningsinformation Länk
och Webbinarier i Klinisk Mikrobiologi Länk
Uppdaterat 2024-04-19/ CL

Folkhälsomyndighetens samverkansgrupper
FKMs representanter i:
Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för vårdhygien: Erik Senneby

Folkhälsomyndighetens referensgrupp för nationellt vaccinationsprogram: Mirja Hägg

Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för STRAMA-arbete: Anna Åkerlund

Uppdaterat 20240515 / CL

LÖF Styrgruppen för säker sepsisvård
Har en egen hemsida Länk
FKM-representant är Volkan Özenci.
Uppdaterat 2022-02-14 / CL

Nationella programområden (NPO) - Infektion
Webbsida:
Länk
FKM-representanter:
NPO Infektion - utvecklande av Standardiserat Vårdförlopp för Sepsis: Karin Wallgren
NPO Infektion - Nationell arbetsgrupp STRAMA: Christina Åhrén
NPO Infektion - Diagnostik: Åsa Gylfe
Uppdaterat 2023-03-24 / CL

NordicAST
Har en egen hemsida: Länk
FKMs representanter i NordicAST är Christian Giske, Annika Wistedt, Anna-Karin Smekal.
Uppdaterat 2022-02-12 / CL

NSCMID Nordic Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
Webbsida: Länk
FKM representant: Annika Ljung
Uppdaterat 2022-02-12 / CL

Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF) med metodgrupp RAF-M
Har egen webbplats: Länk
FKM-representanter:
Christian Giske, Christina Åhrén, Anna Åkerlund
Uppdaterat 2022-02-12 / CL

Referensgruppen för antimykotika (RAM)
Har egen webbplats: Länk
FKM-representant: Nahid Kondori

Referensgruppen för antiviral terapi (RAV)
Har egen webbplats: Länk
FKM-representanter:
Johan Westin (ordförande)
Jan Albert
Johan Ringlander (adjungerad)

Uppdaterad 2023-08-24/CL


Referensgruppen för Klinisk bakteriologi
Martin Sundqvist (ordf), Olle Aspevall, Susann Skovbjerg, Annika Wistedt.

Referensgruppen för klinisk virologi
FKM-representanter: Martin Sundqvist, Liselotte Ydrenius.

Grupp (kräver att du är inloggad): Länk
Uppdaterad 2022-02-15/CL


Referensgruppen för parasitologi
Har egen webbplats: Länk
FKM-representant: Silvia Botero-Kleiven, Caroline Rönnberg
Uppdaterad 2022-03-30 /CL

UEMS European Union of Medical Specialists
Webbsida: Länk
FKM-representanter:
- UEMS Section of Medical Microbiology: Elisabeth Freyhult

(Uppdaterad 2023-09-12/CL)Unika träffar: 15579. 2024-06-21 09:58
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman