Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Medlemmar  
Medlemskap

 

Till medlem i Föreningen för medicinsk mikrobiologi (FMM) kan antas i Sverige verksam person med särskilt intresse för medicinsk mikrobiologi. Detta gäller läkare inom berörda specialiteter liksom personer ur andra yrkesgrupper. Då fordras akademisk grundexamen med mikrobiologisk inriktning och en fördjupning inom medicinsk mikrobiologi dokumenterad t ex genom vetenskaplig aktivitet.

Styrelsen väljer in ny medlem på rekommendation av föreningsmedlem. Ange vem som rekommenderat dig i samband med ansökan. Nya medlemmar antages vid nästkommande styrelsemöte.

Medlemskap i föreningen innebär inte automatiskt medlemskap i Svenska Läkaresällskapet eller Sveriges läkarförbund, men medlem som är behörig därtill bör vara medlem i dessa organisationer. Föreningsmedlem som inte är läkare kan bli associerad ledamot i Svenska Läkaresällskapet.

Årsavgift
FKM:s årsavgift på 200 kr inbetalas på bankgiro 5726-6801.
Alternativt kan du swisha beloppet till nummer 1231229376.
OBS! Glöm inte ange namn vid betalningen oavsett betalningssätt. Annars blir inbetalningen en anonym donation!
Det går bra att betala in för flera år samtidigt.