Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Styrelse och funktionärer  
Styrelse och funktionärer 2024-05-25
Ordförande
(2022-2024)
Tobias Allander
Klinisk mirobiologi, L2:02
Karolinska universitetssjukhuset
171 76
STOCKHOLM

Vice ordförande Oskar Ekelund
Region Kronoberg
Klinisk mikrobiologi Kronoberg/Blekinge
Centrallasarettet
351 85
Växjö
Sverige

Vetenskaplig sekreterare Sara Mernelius
Laboratory medicine
Microbiology laboratory
Försörjningsvägen 8
Länssjukhuset Ryhov
551 85
Jönköping
Sverige

Kassör Linn Persson Berg
Klinisk mikrobiologi
Vårdhygien
Guldhedsgatan 10A
41655
Göteborg
Sverige

Medlemsansvarig Camilla Kiszakiewicz
Medlemsansvarig
Personuppgiftsansvarig
Christina Larsson
Klinisk mikrobiologi
Klinisk virologi
Akademiska sjukhuset
Dag Hammarskjöldsv. 38
752 35
Uppsala
Sverige

ST-representant Rebecka Widerström
Region Västmanland
Klinisk mikrobiologi
Laboratoriermedicin, Ingång 1
Västmanlands sjukhus Västerås
72189
Västerås
Sverige

Övrig styrelseledamot
Utbildningsansvarig (2020-2024)
Gordana Bogdanovic
Klinisk mikrobiologi/Virologi, L2:02
Karolinska sjukhuset
171 76
STOCKHOLM

Övrig styrelseledamot
Sekreterare (2022-2024)
Torgny Sunnerhagen
Region Skåne
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien
Sölvegatan 23 B
221 85
Lund
Sverige

Lunds universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper
BMC B14
221 85
Lund
Sverige


Övriga funktionärer
Webmaster Ingvar Eliasson
Academic Links
Nedre Långvinkelsgatan 75
SE-252 34
Helsingborg
Sverige

Informationsansvarig
(Mandatperiod 2 år)
Christina Larsson
Klinisk mikrobiologi
Klinisk virologi
Akademiska sjukhuset
Dag Hammarskjöldsv. 38
752 35
Uppsala
Sverige

Valberedning Annika Ljung
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Klinisk Mikrobiologi
Box 7193
402 34
Göteborg
Sverige

Valberedning Martin Sundqvist
Laboratoriemedicinska länskliniken
Mikrobiologi
Universitetssjukhuset
SE-701 85
Örebro
Sverige

Referensgruppen för klinisk bakteriologi Annika Carlsson Wistedt
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien
Länssjukhuset
SE-391 85
Kalmar
Sverige

Referensgruppen för klinisk bakteriologi
Ordförande
Martin Sundqvist
Laboratoriemedicinska länskliniken
Mikrobiologi
Universitetssjukhuset
SE-701 85
Örebro
Sverige

Referensgruppen för klinisk bakteriologi Olle Aspevall
Smittskyddsinstitutet
Enheten för antibiotika och vårdhygien
Folkhälsomyndigheten
17182
Solna
Sverige

Referensgruppen för klinisk bakteriologi Susann Skovbjerg
Klinisk mikrobiologi
Bakteriologiska laboratoriet
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Box 7193
40234
GÖTEBORG

Referensgruppen för klinisk virologi Anna Henningsson
Referensgruppen för klinisk virologi Blenda Böttiger
Klinisk mikrobiologi
Labmedicin
Sölvegatan 23
221 85
Lund
Sverige

Referensgruppen för klinisk virologi Emmi Andersson
Avdelningen för mikrobiologi
Enheten för laborativ virus- och vaccinövervakning
Folkhälsomyndigheten
17182
Solna

Referensgruppen för klinisk virologi Kåre Bondeson
Avd f klin mikrobiologi
Akademiska sjukhuset
751 85
UPPSALA

Referensgruppen för klinisk virologi Lena Serrander
Klinisk mikrobiologi
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85
Linköping
Sverige

Referensgruppen för klinisk virologi Liselotte Ydrenius
Referensgruppen för klinisk virologi Magnus Lindh
Avd för virologi
Guldhedsgatan 10 B
413 46
Göteborg
Sverige

Referensgruppen för klinisk virologi Martin Sundqvist
Laboratoriemedicinska länskliniken
Mikrobiologi
Universitetssjukhuset
SE-701 85
Örebro
Sverige

Referensgruppen för klinisk virologi Niklas Björkström
Institutionen för medicin Huddinge, Karolinska Institutet
Centrum för Infektionsmedicin
CIM, ANA Futura, plan 7
Alfred Nobels allé 8
141 52
Stockholm
Sverige

Referensgruppen för klinisk virologi Tobias Allander
Klinisk mirobiologi, L2:02
Karolinska universitetssjukhuset
171 76
STOCKHOLM

Referensgruppen för antiviral terapi Jan Albert
Klinisk Mikrobiologi
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76
Stockholm
Sverige

Karolinska Institutet
Institutionen för Mikrobiologi, Tumör- och Cellbiologi
17177
Stockholm
Sverige

Referensgruppen för antiviral terapi
Ordförande
Johan Westin
Virologen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Guldhedsgatan 10 b
413 46
Göteborg

Referensgruppen för parasitologi Caroline Rönnberg
Avdelningen för Mikrobiologi
Enheten för Parasitologi
Folkhälsomyndigheten
Sverige

Referensgruppen för parasitologi Silvia Botero-Kleiven
Klinisk Mikrobiologi, Huddinge
Medicinsk Diagnostik Karolinska (MDK)
Parasitologisk diagnostik och mykologi
141 86
Stockholm
Sverige

Representant i Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för vårdhygien Erik Senneby
Klinisk Mikrobiologi, Lund
Labmedicin, Region Skåne
Sölvegatan 23
221 85
Lund
Sverige

FKM:s utbildningsutskott Aleksandra Pettke
Folkhälsomyndigheten
MI-BS
Nobels väg 18
171 65
Solna
Sverige

FKM:s utbildningsutskott Anna Hill
Anna Hill
Laboratoriemedicin, Mikrobiologilaboratoriet ing 11
Västmanlands sjukhus Västerås
721 89
Västerås
Sverige

FKM:s utbildningsutskott Elisabeth Freyhult
Västmanlands Sjukhus
721 89
Västerås

FKM:s utbildningsutskott
Mandatperiod 2 år 2022-2024
Gordana Bogdanovic
Klinisk mikrobiologi/Virologi, L2:02
Karolinska sjukhuset
171 76
STOCKHOLM

FKM:s utbildningsutskott Naieya Eriksson
Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland (Klinisk mikrobiologi)
Mälarsjukhuset
631 88
Eskilstuna
Sverige

FKM:s utbildningsutskott Torgny Sunnerhagen
Region Skåne
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien
Sölvegatan 23 B
221 85
Lund
Sverige

Lunds universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper
BMC B14
221 85
Lund
Sverige

Informatikutskottet Gunnar Kahlmeter
Klin mikrobiologi
Centrallasarettet
351 85
VÄXJÖ

Informatikutskottet Jonas Swanberg
Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Ryhov
551 85
Jönköping

Informatikutskottet Martin Sundqvist
Laboratoriemedicinska länskliniken
Mikrobiologi
Universitetssjukhuset
SE-701 85
Örebro
Sverige

FKM-representant NSCMID Annika Ljung
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Klinisk Mikrobiologi
Box 7193
402 34
Göteborg
Sverige

LÖF - Styrgruppen för säker sepsisvård Volkan Özenci
Karolinska Universitetslaboratoriet
Klinisk Mikrobiologi, F72, Huddinge
141 86
Stockholm

Hedersmedlem
Vald till hedersmedlem av årsmötet 2015 i Östersund
Annelie Brauner
Avd för klinisk mikrobiologi
Karolinska sjukhuset
171 76
STOCKHOLM

Hedersmedlem
Vald till hedersmedlem av årsmötet 2016.
Gunnar Kahlmeter
Klin mikrobiologi
Centrallasarettet
351 85
VÄXJÖ

Hedersmedlem
Vald till hedersmedlem av årsmötet 2023.
Ingvar Eliasson
Academic Links
Nedre Långvinkelsgatan 75
SE-252 34
Helsingborg
Sverige

Visa
Styrelse och funktionärer


2024-05-25 13:00
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Kontakt med styrelsen
fkm@mikrobiologi.net
Dokument från styrelsen
Medlemmar kan hitta protokoll och andra dokument från styrelsemöten, årsmöten, mm i gruppen FKM Dokument från styrelsen (ny grupp, startad 2022)
Kontakt med styrelsemedlem
Klicka på den styrelsemedlem du vill komma i kontakt med, så kommer du till dennas profil. OBS att du måste vara inloggad för att komma åt viss information, t ex epostadresser. Medlemmar förutsätts vara inloggade.
Föreningsåret
Föreningens räkenskapsår löper från 1 januari till 31 december.
Styrelseledamöter väljs av årsmötet som normalt hålles i anslutning till Mikrobiologiskt Vårmöte varje år. Den nyvalda styrelsen träder i kraft med omedelbar verkan.
Valberedning
Valberedningen består under år 2022-23 av: Lena Serrander, Martin Sundqvist och Annika Ljung (sammankallande).
Nominering av styrelseledamot
Skicka e-post till någon i valberedningen. (Du behöver vara inloggad för att komma åt e-postadressen.)
Nominering av övrig funktionär
Skicka e-post till Tobias Allander (Du behöver vara inloggad för att komma åt e-postadressen.)