Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Styrelse och funktionärer  
Styrelse och funktionärer 2021-12-08
Ordförande
Mandatperiod 2 år (2021-2023)
Martin Sundqvist
Laboratoriemedicinska länskliniken
Mikrobiologi
Universitetssjukhuset
SE-701 85
Örebro
Sverige

Vice ordförande
Stipendieansvarig mandatperiod 2 år (2021-2023)
Tobias Allander
Klinisk mirobiologi, L2:02
Karolinska universitetssjukhuset
171 76
STOCKHOLM

Facklig sekreterare
Mandatperiod 2 år (2021-2023)
Erik Sturegård
Klinisk Mikrobiologi
Sölvegatan 23B
221 85
Lund
Sverige

Vetenskaplig sekreterare
Mandatperiod 2 år 2020-2022
Åsa Gylfe
Klinisk mikrobiologi
Umeå Universitet
90185
Umeå
Sverige

Kassör
Mandatperiod 2 år (2021-2023)
Jon Edman Wallér
Medlemsansvarig
Mandatperiod 2 år (2020-2022)
Christina Larsson
Klinisk mikrobiologi
Klinisk virologi
Akademiska sjukhuset
Dag Hammarskjöldsv. 38
752 35
Uppsala
Sverige

ST-representant
Mandatperiod 2 år (2021-2023)
Naieya Eriksson
Övrig styrelseledamot
Mandatperiod 2 år 2020-2022
Christina Larsson
Klinisk mikrobiologi
Klinisk virologi
Akademiska sjukhuset
Dag Hammarskjöldsv. 38
752 35
Uppsala
Sverige

Övrig styrelseledamot
Mandatperiod 2 år 2020-2022
Gordana Bogdanovic
Klinisk mikrobiologi/Virologi, L2:02
Karolinska sjukhuset
171 76
STOCKHOLM

Informatikutskottet Tobias Allander
Klinisk mirobiologi, L2:02
Karolinska universitetssjukhuset
171 76
STOCKHOLM


Övriga funktionärer
Webmaster Ingvar Eliasson
Region Skåne, Medicinsk service
Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221 85
Lund
Sverige

Informationsansvarig
Personuppgiftsansvarig (Mandatperiod 2020-2022)
Christina Larsson
Klinisk mikrobiologi
Klinisk virologi
Akademiska sjukhuset
Dag Hammarskjöldsv. 38
752 35
Uppsala
Sverige

Valberedning Björn Herrmann
Avd f klinisk mikrobiologi
Akademiska sjukhuset
751 85
UPPSALA

Valberedning Lena Serrander
Klinisk mikrobiologi
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85
Linköping
Sverige

Valberedning Sara Karlsson Söbirk
Klinisk Mikrobiologi, Lund
Labmedicin Skåne
Region Skåne
Sölvgatan 23
223 62
Lund

Avdelningen för infektionsmedicin
Institutionen för kliniska vetenskaper
Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
Hämtställe 66, BMC, B14
221 84
Lund

Referensgruppen för klinisk virologi Liselotte Ydrenius
Referensgruppen för klinisk virologi Martin Sundqvist
Laboratoriemedicinska länskliniken
Mikrobiologi
Universitetssjukhuset
SE-701 85
Örebro
Sverige

STRAMA-representant Christina Åhrén
Klinisk Mikrobiologi
Guldhedsgatan 10
413 46
GÖTEBORG
Sverige

Patientsäkerhetsenheten, Koncenkontoret, Västra Götaland
Regionala Strama
Regionens Hus
405 44
Göteborg
Sverige

FKM:s utbildningsutskott Gordana Bogdanovic
Klinisk mikrobiologi/Virologi, L2:02
Karolinska sjukhuset
171 76
STOCKHOLM

Visa
Styrelse och funktionärer


2021-12-08 16:48
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Kontakt med styrelsen
Klicka på den styrelsemedlem du vill komma i kontakt med, så kommer du till dennas profil. OBS att du måste vara inloggad för att komma åt viss information, t ex epostadresser. Medlemmar förutsätts vara inloggade.
Föreningsåret
Föreningens räkenskapsår löper från 1 januari till 31 december.
Styrelseledamöter väljs av årsmötet som normalt hålles i anslutning till Mikrobiologiskt Vårmöte varje år. Den nyvalda styrelsen träder i kraft med omedelbar verkan.
Valberedning
Valberedningen består under år 2020-21 av:  (Uppdateras inom kort.)
Nominering av styrelseledamot
Skicka e-post till någon i valberedningen. (Du behöver vara inloggad för att komma åt e-postadressen.)
Nominering av övrig funktionär
Skicka e-post till ordförande Marin Sundqvist. (Du behöver vara inloggad för att komma åt e-postadressen.)