Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM  

FKM är både en sektion inom Svenska Läkaresällskapet och en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund. Den officiella webbadressen hit är www.mikrobiologi.net/fkm. All kommunikation med medlemmarna sker via denna plattform. Alla medlemsutskick sker via e-post. Kopior av utskicken arkiveras på webben, där de kan läsas av alla inloggade medlemmar.  Du har väl aktuell kontaktinformation i din profil? Med korrekt epostadress i registret nås du alltid av aktuell information!

Information om FKM:s styrelse hittar du på styrelsesidan

Aktuella nyheter
2024-06-20 Forum för fri debatt startat
2024-06-20 ESCMID önskar förslag till 2025 års utbildningsprogram
2024-06-19 DEBATT: Cirkus Cefuroxim (uppföljning av tidigare inlägg)
2024-06-12 Utlysning av medel – Stiftelsen för forskning och utveckling inom medicinsk mikrobiologi
2024-06-12 ECDC - diskussionsforum kring förebyggande av smittsamma sjukdomar.
2024-06-12 Redaktör för Clinical Microbiology and Infection vill ha återkoppling
2024-05-28 Remiss om förslag att införa vattkoppsvaccination i det nationella vaccinationsprogrammet för barn
2024-05-07 Specialistläkare till vårdhygien i Gävleborg - Dagtidsarbete och distansmöjligheter
2024-04-14 DEBATT: Avveckling av cefuroxim - svenskt misstag med konsekvenser
2024-04-09 Ny version av rekommenderad nomenklatur i svarsrapporter
2024-03-06 Ny version av rekommenderade metoder för blododling (FKM)
2023-12-15 Position vakant - ledamot i Referensgrupp för nationella vaccinationsprogram - Folkhälsomyndigheten
2023-11-17 Kvalitetsregistret för SARS-CoV-2 (covid-19): Årsrapport 2023
2023-11-15 Årsrapport 2023 Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx)
2023-10-13 Benämning av bakteriefynd i svarsrapporter: Strep, Staf, Neiss
2023-09-11 Ytterligare anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik
2023-09-06 Just Published! Manual of Clinical Microbiology, 13th Edition
2022-11-23 Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) önskar adjungera yngre läkare
2022-11-14 Information från RAF (Referensgruppen för antibiotikafrågor)
Visa alla »

Kommande händelser och möten
2024-06-18 IPC2024 – 17th Int Sci Conf on Probiotics, Prebiotics, Gut Microbiota and Health -
2024-08-29 NSCMID - 40th annual meeting
2024-09-15 13th Advanced Course on Diagnostics (ACDx)
2024-09-26 Equalis utbildningsdag för Terminologi och e-hälsa
2024-10-24 NMMD - Nätverket för Molekylär Mikrobiologisk Diagnostik
2024-11-20 Antibiotikaforum
Visa alla »

Referensmetodik i Wiki-format

Referensmetodik för laboratoriediagnostik vid kliniskt mikrobiologiska laboratorier är ett sammarbetsprojekt mellan Föreningen för Klinisk Mikrobiologi vid Svenska Läkaresällskapet och Smittskyddsinstitutet. Det som tidigare populärt hette Gula Böckerna finns nu i nätupplaga i Wiki-format.

Gula Böckerna på nätet

APMIS

APMIS, före detta Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica, har givits ut sedan 1924 av de skandinaviska föreningarna för medicinsk mikrobiologi och patologi. APMIS målsättning är att publicera vetenskapliga originalartiklar inom mikrobiologi, patologi, immunologi och angränsande områden inom det biomedicinska fältet. APMIS har prenumeranter över hela världen! Vår aktuella representation i APMIS redaktion framgår av styrelselistan. Om du vill skicka i ett manuskript till APMIS kan du gå direkt till Editorial Office.

ESCMID

FKM är affilierad medlem i ESCMID, en förening på europeisk nivå som har ett brett utbud av aktiviteter inom vårt professionella område. Man arbetar bl a med utbildningsfrågor, arrangerar kongresser och mindre möten, ger ut olika publikationer och har ett stort engagemang i fackliga och karriärfrågor. ESCMID delar också ut en rad stipendier och utmärkelser.

ESCMID grundades 1983 och har idag ca 3700 individuella medlemmar. Genom sina affilierade medlemsorganisationer når man sammanlagt ut till över 28000 individer inom våra professioner. Det är en ideell organisation med kontor i München, Basel och Paris. ESCMID har spelat en aktiv roll för mikrobiologer i Europa i över 25 år nu, och välkomnar givetvis nya medlemmar! Klicka på logotypen för att komma till ESCMIDs webbplats.Unika träffar: 84002. 2024-06-21 10:52
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
FKM

Medlemmar: 222

Kontakt

fkm@mikrobiologi.net

Medlemskap

Årsavgiften på 200 kr inbetalas på bankgiro 5726-6801 i samband med årsskifte. Obs att inbetalningskort inte skickas ut, du ansvarar själv för inbetalningen. Alternativt kan du nu även swisha beloppet till nummer 1231229376.
Glöm inte ange namn vid betalningen.

För mera information om medlemmar och för att ansöka om medlemskap, se Medlemmar.

OBS att om du är medlem i någon annan förening på Mikrobiologi.net och vill komplettera med medlemskap i FKM så ska du se till att vara inloggad innan du går till medlemsmenyn. På så sätt försäkrar du dig om att inte skapa dubbla identiteter på denna multidisciplinära plattform.