Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > Remiss från SLS. Föreskrifter om nationell högspecialiserad vård.  
Remiss från SLS. Föreskrifter om nationell högspecialiserad vård.

SLS har fått Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om nationell högspecialiserad vård med tillhörande konsekvensutredning på remiss, bilaga 1-3. Era ev. synpunkter tas tacksamt emot till susann.asplund@sls.se senast den 3 september. Lämnades utan åtgärd från FKM

Förslag till föreskrift
Socialstyrelsens förslag till föreskrifter för högspecialiserad vård
Konsekvensutredning
Konsekvensutredning – förslag till föreskrifter om nationell högspecialiserad vård
Formulär för ansökan


Unika träffar: 262. 2024-06-21 10:05
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlemmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.