Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > Remiss från SLS - Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp  
Remiss från SLS - Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Öppen remiss från SLS på de sammanhållna vårdförlopp som tagits fram i regionernas nationella system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården. Svar till SLS senast den 2020-03-02.Lämnades utan åtgärd av FKM.

Remisstext
Svar till SLS senast 2020-03-02 med blankett från SKR som nås via länk i texten


Unika träffar: 163. 2024-03-01 14:06
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.