Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > Förslag om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet  
Förslag om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet

Ni inbjuds att lämna synpunkter på Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet med tillhörande konsekvensutredning. Synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 1/9 2020. Vi är tacksamma för yttranden per e-post i Wordformat för att underlätta vårt arbete med att sammanställa svaren. Remissvar skickas till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se. Vänligen ange diarienumret 4.1-123

Remissvar
Remiss från SLS
Samma remiss från Socialstyrelsen men via SLS
Remiss från Socialstyrelsen
Förslag till föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2009 28 om blodverksamhet
Förslag till nya föreskrifter
Förslag till föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2009 28 om blodverksamhet
Konsekvensutredning
Konsekvensutredning förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2009 28 om blodverksa
Sändlista


Unika träffar: 172. 2023-06-05 18:31
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.