Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > Remiss från SLS: Hälso- och sjukvård i det civila försvaret – underlag till försvarspolitisk inriktn  
Remiss från SLS: Hälso- och sjukvård i det civila försvaret – underlag till försvarspolitisk inriktn

Delbetänkande av Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap SOU 2020:23. Utredningens bedömningar i detta delbetänkande är avsedda att utgöra ett underlag inför den försvarspolitiska inriktningsproposition som regeringen ska lämna till riksdagen under hösten 2020. SLS tar tacksamt emot synpunkter på remissen senast den 22 juni 2020 till susann.asplund@sls.se

Remisstext SOU 2020:23
SOU 2020:23


Unika träffar: 205. 2024-06-21 09:46
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlemmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.