Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > Remiss från SLF Förslag till politiskt program och strategi för Sveriges läkarförbund 2020-2025  
Remiss från SLF Förslag till politiskt program och strategi för Sveriges läkarförbund 2020-2025

Förbundsstyrelsen ber om delföreningarnas yttranden rörande förslag till Läkarförbundets strategi och politiskt program för perioden 2020 till och med 2025. Förslagen avses bli propositioner till fullmäktigemötet 2020 och Förbundsstyrelsen lägger stor vikt vid både bred och djup förankring i förbundets delföreningar. Remissvar senast 2020-09-18 till förbundssekreterare Maximillian.Schonhausen@slf.se

Förslag till politiskt program och strategi för perioden 2020 till och med 2025 för Sveriges läkarfö
Remiss till FKM


Unika träffar: 134. 2023-06-05 19:50
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.