Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > Skapande av en europeisk hälsounion –förstärkning av EU:s resiliens mot gränsöverskridande hot mot m  
Skapande av en europeisk hälsounion –förstärkning av EU:s resiliens mot gränsöverskridande hot mot m

Möjligheter att kommentera remissvar från Socialdepartementet senast den 30 december. Europeiska kommissionens förslag om en europeisk hälsounion och att stärka EU:s förmåga att hantera gränsöverskridande hälsohot

COM(2020) 724 final
Proposal cross border threats
Proposal mandade EMA
Proposal mandade ECDC
EU kommissionen gränsöverskridande hälsohot


Unika träffar: 240. 2024-06-21 08:38
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlemmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.