Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > SoS Kunskapsstöd om postcovid  
SoS Kunskapsstöd om postcovid

Preliminär version av ett av de kunskapsstöd som Socialstyrelsen tar fram till hälso- och sjukvården vid postcovid –kvarstående eller sena symtom efter covid-19. Kunskapsstödet bygger på kunskapsläget för vård vid postcovid, som det ser ut just nu. Det har tagits fram på kort tid för att möta behovet under pandemin och kommer att uppdateras allt eftersom ny kunskap tillkommer. Bland annat följer myndigheten kunskapsutvecklingen för barn och ungdomar som drabbats att postcovid. Kort svarstid 25/3

FKMs svar Kunskapsstöd postcovid
SoS Kunskapsstöd om postcovid


Unika träffar: 107. 2024-05-25 13:51
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.