Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > SIS Facility Management — Vägledning om akut hantering av förebyggande av epidemier på arbetsplats 2  
SIS Facility Management — Vägledning om akut hantering av förebyggande av epidemier på arbetsplats 2

Om du vill påverka innehållet i den kommande standarden vill vi ha dina förslag på förändringar senast 2023-01-24. För att få tillgång till den föreslagna standarden för att kunna svara på den kontakta asa.gylfe@umu.se

Remiss 23766


Unika träffar: 52. 2024-05-25 13:26
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.