Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Händelser och möten > (450)  
FKM:s årsmöte 2021
2021-05-25
Mötet hålles online 
FKMs årmöte hålles i år digitalt på grund av pandemin. Boka in 25/5 kl 16.30-18.30 i almanackan redan nu! Förutom årsmöte blir det covid-19-föredrag av Jan Albert och Gunilla Karlsson Hedestam, missa inte det!

Agenda

kl 16.30-17.10 Webbinarium om covid-19

16.30 Jan Albert: Helgenomsekvensering och variants of concern (VOCs)
16.50 Gunilla Karlsson Hedestam: Antikroppsvar efter infektion och vaccination

kl 17.15-18.15 Årsmöte
Se bifogad dagordning i pdf-format. Bifogat finns även verksamhetsberättelsen för 2020.

Dokument

Du kan ladda ned nedanstående instruktion och dagordning som PDF här: Länk

Verksamhetsberättelsen hittar du här: Länk

Dagordning för årsmöte i Föreningen för klinisk mikrobiologi
Mötet hålls när Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte skulle ha hållits i
Uppsala i maj 2021
Kallade: Medlemmar i Föreningen för Klinisk Mikrobiologi
Lokal: Mötets hålls som Zoom-möte (se länkar nedan)
Tidpunkt: Tisdagen den 25 maj 2021, kl 17:15-18:15

Föredragningslista
1. Mötet öppnas
2. Föredragningslistan fastställs
3. Val av justeringsperson och rösträknare
4. Val av mötesordförande och mötessekreterare
5. Årsberättelse och ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret 2020
6. Revisionsberättelsen uppläses och styrelsens ansvarsfrihet efterfrågas
7. Fastställande av årsavgift för 2022
8. Val av styrelse för 2021-2022: valberedningen
Ordförande
Kassör
Vice ordförande
Facklig sekreterare
Vetenskaplig sekreterare
ST-representant
Svensk redaktör för APMIS
9. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
10. Val av representant och suppleant till Svenska läkaresällskapets fullmäktige för
två år.
11. Val av valberedning, tre personer varav en sammankallande.
13. Styrelsen redovisar nya medlemmar
Förslag till hedersmedlemmar
15. Information från styrelsen
Kommande möten
Utbildning/kurser
16. Medlemmarnas förslag på verksamhet 2021/2022
17. Mikrobiologi.net: Nyheter/info
18. Övriga frågor
19. Mötet avslutas

Välkomna!
Åsa Gylfe Vetenskaplig sekreterare, FKM

Join Zoom Meeting: Länk
Meeting ID: 639 5766 3769

One tap mobile
+46850539728,,63957663769# Sweden
+46844682488,,63957663769# Sweden
Dial by your location
+46 850 539 728 Sweden
+46 8 4468 2488 Sweden
+46 8 5016 3827 Sweden
+46 8 5050 0828 Sweden
+46 8 5050 0829 Sweden
+46 8 5052 0017 Sweden
Meeting ID: 639 5766 3769
Find your local number: Länk

Join by SIP
63957663769@109.105.112.236
63957663769@109.105.112.235

Join by H.323
109.105.112.236
109.105.112.235
Meeting ID: 639 5766 3769

Join by Skype for Business: Länk
 
asa.gylfe@umu.se
« Tillbaka
Inlagt av Ingvar Eliasson  


Unika träffar: 115. 2021-06-17 04:15
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman