Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Länkar > Taxonomi  
Taxonomi
CCUG - Culture Collection, University of Göteborg
The CCUG is devoted to the identification of bacteria.
Taxonomy Browser
NCBI Taxonomy Browser for Archaea, Bacteria, Eucaryota, Viroids, Viruses


2022-07-05 13:45
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Global länklista
Länklistan är global för hela Mikrobiologi.net. För mera info, se huvudlistan.