Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Länkar > Samlade resurser, portaler och nätverk  
Samlade resurser, portaler och nätverk
Karolinska institutet, Bacterial and fungal diseases
Links pertaining to Bacterial Infections and Mycoses
Karolinska institutet, Prasitic diseases
Links pertaining to Parasitic Diseases
Karolinska institutet, Viral diseases
Links pertaining to Viral Diseases
Sjukhusbiblioteken
Omfattande länksamling i ett samarbete mellan sex svenska sjukhusbibliotek.
Uppsala Microbiomics Center (UMC)
En Formas-finansierad stark forskningsmiljö i "Microbiomics": -studier av komplexa mikrobiella samhällen i vår miljö med nya molekylära verktyg. Speciellt fokus på funktion och mångfald hos mikroorganismer i sjöar, skog och mark


2022-07-05 14:57
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Global länklista
Länklistan är global för hela Mikrobiologi.net. För mera info, se huvudlistan.