Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Länkar > Kvalitetssäkring, standardisering  
Kvalitetssäkring, standardisering
EARSS
European Antimicrobial Resistance Surveillance System
EQUALIS
Extern kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin i Sverige
RAF
Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF) och dess metodgrupp (RAF-M)
RAV
Referensgruppen för antiviral terapi
UK NEQAS
United Kingdom National External Quality Assessment Service


2022-07-05 14:24
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Global länklista
Länklistan är global för hela Mikrobiologi.net. För mera info, se huvudlistan.