Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Länkar > Utomnordiska professionella organisationer (Nordiska se startsidans högermeny)  
Utomnordiska professionella organisationer (Nordiska se startsidans högermeny)
ASM - American Society for Microbiology
ASV - American Society for Virology
CDC - Centers for Disease Control and Prevention
ECDC - European Centre for Disease Prevention and Control
FEMS - Federation of European Microbiological Societies
IDSA - Infectious Diseases Society of America
SFAM - Society for Applied Microbiology
WHO - Världshälsoorganisationen


2022-07-05 13:48
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Global länklista
Länklistan är global för hela Mikrobiologi.net. För mera info, se huvudlistan.