Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Länkar > Antibiotika och antibiotikaresistens  
Antibiotika och antibiotikaresistens
Antibiotikaöversikt (populär)
InfoMedica - Läkemedel - Antibiotika
APUA
The Alliance for the Prudent Use of Antibiotics
EARSS
European Antimicrobial Resistance Surveillance System
EUCAST
European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing
Multiresistenta bakterier i svensk hälso- & sjukvård
En handlingsplan utarbetad av RAF, STRAMA och SFVH
RAF
Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF) samt dess metodgrupp (RAF-M)
STRAMA
Strategigruppen för Rationell Antibiotikaanvändning och Minskad Antibiotikaresistens


2022-07-05 14:56
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Global länklista
Länklistan är global för hela Mikrobiologi.net. För mera info, se huvudlistan.