Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (960)  
Representant för FKM i Samverkansgrupp för vårdhygieniska frågor sökes - Folkhälsomyndigheten
Samverkansgruppen för vårdhygieniska frågor

Uppdraget är att säkerställa och förmedla intressentperspektivet till Folkhälsomyndigheten. Den ska även främja den lokala förankringen av myndighetens arbete. När det gäller frågor rörande att förebygga vårdrelaterade infektioner bidrar gruppen med att:
• identifiera kunskapsluckor, problem och frågeställningar som berör vårdrelaterade infektioner och vårdhygien
• bedöma det nationella behovet av specifika utredningar och åtgärder inom det vårdhygieniska området
• ge råd och stödja dialogen med lokalt verksamhetsansvariga i implementering av kunskap inom området samt genomförande av vårdhygieniska projekt som har direkt eller indirekt koppling till kommuner och regioner
Gruppen sammanträder minst två gånger per år.

Skicka in en ansökan med en kort kompetensbeskrivning och motivering för vad som gör dig intresserad och lämpad för detta uppdrag, samt komplettera med ditt CV till fkm@mikrobiologi.net. Ansökan skall vara FKM tillhanda senast 30/8-22.
 

Mer information: Länk

Kontaktperson: fkm@mikrobiologi.net
« Tillbaka
Inlagt 2022-06-08 av Christina Larsson  


2024-02-24 11:24
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman