Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter  
Alla Nyheter
2024-07-03 MIMS inbjuder till ansökan för 2024 Clinical Research Fellowships
2024-06-20 Forum för fri debatt startat
2024-06-20 ESCMID önskar förslag till 2025 års utbildningsprogram
2024-06-19 DEBATT: Cirkus Cefuroxim (uppföljning av tidigare inlägg)
2024-06-13 Avdelingsleder smittevern Oslo universitetssykehus
2024-06-12 Utlysning av medel – Stiftelsen för forskning och utveckling inom medicinsk mikrobiologi
2024-06-12 ECDC - diskussionsforum kring förebyggande av smittsamma sjukdomar.
2024-06-12 Redaktör för Clinical Microbiology and Infection vill ha återkoppling
2024-05-28 Rekommendationer för utsvarning av Enterobacterales som kan överuttrycka kromosomal AmpC betalaktama
2024-05-28 Remiss om förslag att införa vattkoppsvaccination i det nationella vaccinationsprogrammet för barn
2024-05-21 Påminnelse - Årsmöte i Föreningen för Klinisk Mikrobiologi idag
2024-05-21 2023 års verksamhetsberättelse
2024-05-07 Specialistläkare till vårdhygien i Gävleborg - Dagtidsarbete och distansmöjligheter
2024-04-24 SK-kurs Hantering av biorisker vid mikrobiologiska laboratorier
2024-04-20 Forskningskurs i molekylär virologi och patogenes
2024-04-15 SK-kurs i klinisk Virologi på Smögen
2024-04-14 DEBATT: Avveckling av cefuroxim - svenskt misstag med konsekvenser
2024-05-17 Ny version av rekommenderad nomenklatur i svarsrapporter
2024-04-05 Förlängd anmälan till NordicAST workshop till 12/4
2024-04-04 Hygienläkare med klinisk tjänst
2024-04-02 Exklusiv möjlighet för ESCMID Young Scientist members som åker till ECCMID
2024-03-18 Billigare deltagaravgift t.o.m. 28 mars - Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte
2024-03-13 Styrelsen föreslår att FKM blir medlemsförening i SLS
2024-03-06 Ny version av rekommenderade metoder för blododling (FKM)
2024-02-29 Deadline för abstract till Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte idag, 29 februari
2024-02-27 Information från RAF (RAF-spalten 2024-1)
2024-02-26 2023 års stipendium från Stiftelsen för forskning och utveckling inom medicinsk mikrobiologi
2024-02-20 Registration open 22nd ESCMID Summer School
2024-02-16 Abstract till Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte senast 29 februari
2024-02-09 Registrering till NordicAST workshop i Malmö nu öppen
2024-01-30 Välkommen till Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte 2024
2024-01-24 NordicAST brytpunktstabell v 14.0 nu tillgänglig
2024-01-24 Representant till referensgruppen för klinisk virologi
2024-01-24 RAF-praktikant 2024-2025
2024-01-21 ESCMID study group for Infections in Travellers and Migrants (ESGITM) looking for Young Scientist
2024-01-12 Nationell arbetsgrupp om koder och terminologi inom klinisk mikrobiologi
2024-01-12 NordicAST webbinarium – ”What’s new in the breakpoint table” onsdag 31/1 kl 13:00
2023-12-15 Nya mikrobiologirepresentanter i ESCMID Executive Committee
2023-12-15 Position vakant - ledamot i Referensgrupp för nationella vaccinationsprogram - Folkhälsomyndigheten
2023-12-13 Stipendium till ECCMID 2024 för ESCMID Young Scientist medlem
2023-12-12 Information från RAF
2023-12-11 Anmälan till vårmötet öppen för deltagare och utställare
2023-11-23 Samordning av skickeprover – Kontakta gärna din regions representant i Ineras programråd
2023-11-20 Uppdatering av STRAMA resistenslänk
2023-11-17 Kvalitetsregistret för SARS-CoV-2 (covid-19): Årsrapport 2023
2023-11-15 Årsrapport 2023 Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx)
2023-11-13 Val till ESCMID Executive Committee
2023-11-10 Representanter till revision av vårdprogram om CNS-infektioner
2023-11-09 Utbildningsinformation från FKM:s utbildningsutskott
2023-10-31 Överläkare/ Specialistläkare i Vårdhygien Region Kalmar län
2023-10-19 Join the Nordic Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases
2023-10-13 Benämning av bakteriefynd i svarsrapporter: Strep, Staf, Neiss
2023-10-11 Information från RAF (Referensgruppen för antibiotikafrågor)
2023-09-26 Ansök om forskningsmedel från Stiftelsen senast 15 oktober
2023-09-20 Tillägg till NORDICAST brytpunktstabell för anaeroba bakterier
2023-09-19 Socialstyrelsen söker vetenskapligt råd inom klinisk mikrobiologi
2023-09-18 Specialistläkare Klinisk mikrobiologi, Västra Götalands Regionen
2023-09-14 Professur i klinisk mikrobiologi kombinerad med tjänst vid Själlands universitetssjukhus
2023-09-11 Ytterligare anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik
2023-09-06 Disputerad Molekylärbiolog/Biomedicinsk analytiker Klinisk mikrobiologi USÖ
2023-09-06 Just Published! Manual of Clinical Microbiology, 13th Edition
2023-09-04 Chefs- och professorsmöte - save the date
2023-08-31 Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF) söker en ny ledamot
2023-08-31 Autonik AB söker applikationsspecialist LIMS
2023-08-31 NordicAST söker en ny ledamot
2023-08-01 NSCMID 2023 öppet för Late breaker abstracts
2023-07-03 Remiss: Betänkande Patientöversikter inom EES och Sverige (SOU 2023:13)
2023-07-03 Remiss: Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar
2023-06-22 Läkare som är intresserad av vårdhygien vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, sökes
2023-06-19 NSCMID 2023 � Fortsatt m�jlighet till billigare registrering!
2023-06-16 Enhetschef till enheten för beredskaps- och smittskyddsdiagnostik vid Fohm sökes!
2023-05-23 FKMs Verksamhetsberättelse 2022
2023-05-02 Välkommen till FKM:s årsmöte
2023-04-28 Remisser c-diff vårdprogram 1/5 (!) försäljningsdata läkemedel 26/6
2023-04-28 Information från utbildningsutskottet för ST-utbildning
2023-04-27 Påminnelse Pneumocystiswebbinarium, anmälan krävs
2023-04-27 NAG Tuberculos behöver klinisk mikrobiolog! Nominera senast 31/5
2023-04-19 Universitetslektor i klinisk mikrobiologi med möjlighet till förenad anställning som specialist.
2023-04-26 Snart stänger anmälan till Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte
2023-04-24 Nya remisser, vårdprogram covid19 samt biobankslagen
2023-04-24 NSCMID Pre-course och abstract deadline
2023-04-22 Specialistläkare/ÖL i klin mikrobiologi till Sundsvall
2023-04-20 Vi söker en ST-representant till FKMs styrelse
2023-04-11 2nd Nordic Seminar on Infection Control
2023-04-05 Pneumocystispneumoni: Nya överväganden kring diagnostik och behandling
2023-04-04 Sidoutbildning i Klinisk mikrobiologi har öppnat anmälan
2023-04-03 RAFs rekommenderade minimiurval för resistensbestämning
2023-03-23 Sista dagen för lägre pris till infektionsveckan/mikrobiologiskt vårmöte
2023-03-03 RAF-praktikant 2023-2024
2023-02-27 Missa inte skicka in abstract senast imorgon 28/2 till vårmötet/infektionsveckan
2023-02-23 Uppdrag att utreda möjligheterna för ett införande av NAT-tester för screening av blodgivare i Sveri
2023-02-23 Sista chansen 28/2 för abstract till vårmötet/infektionsveckan
2023-02-22 Mikrobiologisk kontaktperson för föreningen MILKNET sökes
2023-02-20 Ledig tjänst: Enhetschef vid enheten för parasitologi, Folkhälsomyndigheten
2023-02-10 Ledigt jobb: Enhetschef vid enheten för parasitologi
2023-02-09 Abstractdeadline 28/2 för vårmötet/infektionsveckan närmar sig
2023-02-09 Sök FKMs resestipendium senast 16/3 eller 16/5 upp till 10 000 kr
2023-02-06 NordicAST LRE-TRE study Inbjudan att delta
2023-02-04 Postgraduate Educational event – Hot topics in infectious diseases and clinical microbiology
2023-01-27 Webinar terminologi och e-hälsa 1 februari
2023-01-26 Anmäl dig till Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte 2023
2023-01-24 Information från RAF (Referensgruppen för antibiotikafrågor)
2023-01-21 ESGCP Travel grant for ECCMID 2023
2023-01-11 Nya remisser
2023-01-11 Skicka abstract till vårmötet/infektionsveckan senast 28/2
2023-01-09 Vill du delta i Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för Stramaarbete? - Ny chans
2023-01-04 Specialistläkare/Överläkare, klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin, Västerås
2022-12-23 Sahlgrenska söker verksamhetsutvecklare
2022-12-22 Uppdaterat RAM-dokument om diagnostik vid invasiva svampinfektioner
2022-12-05 Vill du delta i Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för Stramaarbete?
2022-11-24 Referensmetodik åter tillgänlig
2022-11-23 Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) önskar adjungera yngre läkare
2022-11-20 Sök FKMs resestipendium upp till 10 000 kr, sök 23/11 eller 2/1
2022-11-14 Enhetschef till enheten för parasitologi sökes!
2022-11-14 Information från RAF (Referensgruppen för antibiotikafrågor)
2022-11-03 Sektionschefer sökes till Sahlgrenska/VGR
2022-10-28 Remiss förslag på hur fynd av streptokocker, stafylokocker och Neisseria-arter bör besvaras
2022-10-11 Medarbetare till tuberkuloslaboratoriet i Lund
2022-10-11 Ansök om ECDC fellowship EPIET och EUPHEM med start hösten 2023
2022-10-05 Erbjudande att besvara enkät om konsekvenser av IVDR
2022-10-04 Sex nya SIS-remisser hjälp att svara önskas
2022-08-24 ST-läkare eller specialistläkare till Vårdhygien i Uppsala
2022-08-15 It-underhållsarbete för webbplatsen för referensmetodik i wikiformat
2022-08-15 Folkhälsomyndigheten söker chef till enheten för parasitologi
2022-07-21 Specialistläkare eller ST-läkare till Klinisk mikrobiologi Falun
2022-07-13 1st TAE/ESCMID Leadership Academy: Creating future leaders in infectious diseases, clinical microbio
2022-06-10 Remiss anmälningsplikt för rotavirusinfektion svar senast 16/6
2022-06-08 Position vakant - ledamot i Referensgrupp för nationella vaccinationsprogram - Folkhälsomyndigheten
2022-06-08 Representant för FKM i Samverkansgrupp för vårdhygieniska frågor sökes - Folkhälsomyndigheten
2022-05-13 Enhetschef Bakteriologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset
2022-05-09 ESCMID Post Graduate Course
2022-05-09 Verksamhetsberättelsen -missa inte årsmötet 10/5
2022-05-09 Call for a TAE Working Group on Barriers to active Trainee participation at ID/CM conferences.
2022-04-28 Biträdande smittskyddsläkare, distans/Kalmar län
2022-04-26 Sök stipendier från stiftelsen
2022-04-25 Undersökning från ESCMID om utbildningsmaterial
2022-04-23 RAF ST-läkar stipendiat 2022-2023
2022-04-20 Enhetschef för delat chefskap på Klinisk Mikrobiologi i Skåne
2022-04-06 ESCMID Online Education course: Covid-19 and Liver Disease
2022-04-06 Biträdande Smittskyddsläkare samt ST-läkare Vårdhygien i Västmanland
2022-04-05 Läkare till smittskydd och vårdhygien i Region Östergötland sökes
2022-03-31 SK kurs: Klinisk virologi
2022-03-29 NordicAST användarenkät
2022-03-27 NYHET för Grupper på Mikrobiologi.net
2022-03-27 Mikrobiologi.net är din webbplats – hjälp till att göra den bättre!
2022-03-22 Nyhet i FKM:s meny – Rekommenderade metoder
2022-03-18 Två remisser med mycket kort svarstid: Smittspårningsplikt covid-19, och föreskrifter om helgenomsek
2022-03-18 Sista chansen att köpa billiga biljetter 23/3 till vårmötet/infektionsveckan
2022-03-10 Infektionsveckan: Lägre pris fram till 23 mars
2022-02-22 Workshop Riskbedömning och hantering av biorisker vid laboratorier
2022-03-02 Specialistläkare sökes till Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
2022-02-28 Sista chansen deadline för abstract till vårmötet/infektionsveckan idag 28/2
2022-02-21 Specialistläkare i mikrobiologi
2022-02-21 Missa inte deadline 28/2 för abstract till vårmötet/infektionveckan. Ingen förlängning.
2022-02-18 Två ST-block i Klinisk mikrobiologi till Region Östergötland
2022-02-14 SK kurs: Biorisker vid mikrobiologiska laboratorier
2022-02-11 Sidoutbildning i Klinisk mikrobiologi
2022-02-09 Deadline för abstract till vårmötet/infektionsveckan 28/2 kommer INTE att förlängas
2022-02-09 Call for ESCMID Postgraduate Education Courses/Technical Workshops 2022
2022-01-28 Ung? Sök gratis avgift till ECCMID och 500 € till resa och boende innan 10/2
2022-01-28 Ansök om resestipendium deadline 24/3 för vårens konferenser
2022-01-28 Påminnelse abstract till vårmötet
2022-01-21 Professor i antimikrobiell resistens vid Köpenhamns universitet
2022-01-18 Professor i klinisk mikrobiologi med inriktning mot immunvirologi till KI
2022-01-12 ST-kurs i resistensbestämning i Växjö 29 - 30 Mars
2022-01-03 Skicka in abstract nu till vårmötet/infektionsveckan 2022
2021-12-22 God Jul och Gott nytt år!
2021-12-17 Abstract submission till vårmötet/infektionsveckan öppnar 1/1-22
2021-12-15 Utlysning Pandemic Laboratory Preparedness KlinMikro, PLP-KlinMikro
2021-12-13 REMISS: Uppdaterad rekommendation om screening för livmoderhalscancer
2021-12-10 REMISS: Rekommenderade metoder blododling
2021-12-06 ST-läkare Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska
2021-12-06 Verksamhetschef till Klinisk mikrobiologi och vårdhygien i Skåne
2021-12-03 Specialist/ÖL till Klinisk mikrobiologi och vårdhygien i Skåne
2021-11-09 ST-tjänst i Klinisk mikrobiologi vid Laboratoriemedicin i Umeå
2021-11-09 Specialistläkare/Överläkare sökes till Klinisk Mikrobiologi, Laboratoriemedicin i Umeå
2021-11-09 Nya remisser: ny version av ISO 15189, statlig utredning investeringsprojekt i hälso/sjukvård
2021-11-09 Online course: The Global Challenge of Vector-Borne Diseases and How to Control Them
2021-10-13 Chefs- och Professorsmöte 2021
2021-10-08 Engagera dig i SPUR inspektioner
2021-10-05 Remiss av Promemoria utkast av lagrådsremiss Nya regler för organdonation
2021-10-05 Förlängd abstract-deadline till State of the art covid-19 - 7/10
2021-09-23 Deadline 3/10 för abstract till "State of the Art Covid-19"
2021-09-23 Nya remisser
2021-09-02 Hygienläkare sökes till Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
2021-09-01 Nytt dokument från RAM - Laboratoriediagnostik av svampinfektioner
2021-08-31 Nu kan du söka FKM:s resestipendier
2021-08-27 Folkhälsomyndigheten söker Utredare, Teknisk förvaltare SLIM
2021-08-25 Digitala lunchföreläsningar från Genomic Medicine Sweden
2021-08-13 Verksamhetschef till Klinisk mikrobiologi Region Östergötland
2021-08-13 Nytt besked: ENBART DIGITAL infektionsvecka / mikrobiologiskt vårmöte 14-17/9
2021-08-12 Viktig information angående restriktioner inför Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte v37
2021-08-09 Nya remisser
2021-07-27 Universitetslektor i medicinsk mikrobiologi, Lund
2021-07-25 Uppdaterat Vårdprogram Covid-19
2021-06-08 Folkhälsomyndigheten söker Sakkunniga läkare
2021-06-03 Inbjudan från E-hälsomyndigheten till Dialogmöte 4/6
2021-05-24 25/5 kl 16.30 covid-webbinarium och FKMs årsmöte
2021-05-19 Imorgon 20/5 är sista dagen för abstract till infektionsveckan/vårmötet, ingen förlängning
2021-05-10 Missa inte 20/5 sista chansen för abstract till vårmötet / infektionsveckan
2021-05-10 Platser kvar på uppdragsutbildning i Mikrobiologi, Smittskydd och Vårdhygien höstterminen 2021 sök s
2021-05-04 Universitetslektor i medicinsk mikrobiologi, Lund
2021-05-03 Påminnelse 20/5 är deadline för abstract till infektionsveckan/vårmötet. Ingen förlängning!
2021-04-30 Ledig tjänst: Universitetslektor i prokaryot mikrobiologi
2021-04-23 Remiss: Presentation och tolkningsstöd för laboratorieresultat
2021-04-22 Verksamhetschef till Västra Götalandsregionen
2021-04-16 ST-läkare sökes till Klinisk mikrobiologi i Kalmar
2021-04-13 Patientfall önskas till Vårmötets Grand Round
2021-04-13 Påminnelse boka klinikbiljetter Mikrobiologiskt vårmöte / Infektionsveckan 2021
2021-04-09 Remisser: donationsförskrifter, vaccinskada, buljong-MIC
2021-03-31 Specialistläkare inom klinisk mikrobiologi - Solna
2021-03-23 Boka klinikbiljetter till Mikrobiologiskt vårmöte 2021
2021-03-19 Specialistläkare inom klinisk mikrobiologi - Eskilstuna
2021-03-08 Föreläsningar från Antibiotikaforum 2020-11-20
2021-03-03 Sidoutbildning i Klinisk mikrobiologi för ST-läkare hösten 2021
2021-02-25 Verksamhetschef Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset (Ansök senast 28/2)
2021-02-18 Engagera dig i FKM:s utbildningsutskott
2021-01-27 NordicAST webinar Brytpunktstabellen 9/2 kl 13.00
2021-01-27 NordicAST Workshop 2021 preliminärt 21-22/9 i Göteborg
2021-01-21 27/1 kl 13 FKM-Webbinarium Mycobacterium marinum
2021-01-10 NYTT DATUM: Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte, 14-17 september, 2021
2021-01-02 Viktiga nyheter gällande Mikrobiologi.net
2021-01-01 Gott Nytt År till alla i FKM!
2020-12-29 SBU-enkät prioritering av forskningsprojekt om långvariga symtom vid Covid-19
2020-12-06 Remiss från socialdepartementet: Skapandet av en Europeisk hälsounion
2020-12-03 Sektionschef sökes till Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
2020-11-17 Unilabs söker specialist inom klinisk mikrobiologi - Stockholm
2020-11-17 Masstestning för covid-19 är en ohållbar överbudspolitik - DN Debatt
2020-11-10 SIS-remiss om Rengöring, desinfektion och sterilisering
2020-10-28 Nya remisser som angår klinisk forskning och avgift för klinisk prövning, Läkemedelsverket och Närin
2020-10-28 Nya remisser som angår klinisk forskning och avgift för klinisk prövning
2020-10-15 Senior Consultant combined with Adjunct Professor/ Associate Professor in medicine (Medical Microbio
2020-10-14 EuroTEST Studie om effekten av COVID-19 på möjligheterna till testning för HIV/Hepatit och STI
2020-10-13 SLS nya stadgar träder i kraft 20210101
2020-10-12 FKM:s stadgar reviderade
2020-09-16 Ny bok Vårdhygien – vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens
2020-08-24 Universitetssjukhuset i Örebro söker Överläkare/specialist i Klinisk Mikrobiologi
2020-08-18 ECCVID 2020
2020-08-12 Viktig remiss från SLF: Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36L)
2020-07-21 Rapport FKMs tjänsteenkät hösten 2019
2020-06-26 Nationellt vårdprogram COVID-19
2020-06-25 Presentation av nytt Vårdprogram för covid-19
2020-06-24 Folkhälsomydigheten söker kliniska mikrobiologer
2020-06-13 Ansök om att bli RAF-stipendiat 2020-2021
2020-06-09 Remisser från SLS
2020-06-08 SK-kurser 2021: Klinisk mykologi och Mikrobiologiska metoder
2020-05-12 Kallelse till Årsmöte 2020 samt webinarium om SARS-CoV-2
2020-05-02 Vill du bidra till Nationella riktlinjer för misstänkt och bekräftad COVID19?
2020-04-29 SILFs Webbinarier på tema Covid-19
2020-04-17 Remiss från Socialstyrelsen om ändring i föreskrifter om blodverksamhet
2020-04-13 Medlemsbrev april 2020
2020-03-20 Mikrobiologiskt vårmöte/infektionsveckan är uppskjutet ett år
2020-02-21 En vecka kvar till att skicka in Abstract till Vårmötet
2020-02-19 Två nya remisser av intresse för FKM:s medlemmar
2020-02-10 Socialstyrelsens avrop för SK kurser, Mikrobiologiska metoder 2021
2020-02-10 FKMs webbinarier söker medhjälpare
2020-02-10 Nya NordicAST-tabellen v 10.0 nu publicerad
2020-02-05 preliminärt program NMMD och öppen anmälan
2020-02-04 Specialistexamen i klinisk mikrobiologi i Paris 17/4
2020-02-03 Påminnelse Call for Abstracts - Vårmötet 2020
2020-01-31 Första svenska fallet av 2019-nCoV konstaterat
2020-01-30 Inbjudan till fördjupat studiebesök i Växjö
2020-01-26 Fel efter uppgradering nu rättade
2020-01-26 Två stipendier till ECCMID för ESCMID-medlemmar <40 år
2020-01-24 Position Senior Consultant combined with Adjunct professor
2020-01-24 NSCMID 2020 - call for abstracts
2019-12-18 Ordföranden hälsar God Jul och Gott Nytt år!
2019-12-16 Verksamhetschef, Klinisk mikrobiologi och Molekylärbiologiska enheten, Linköping
2019-12-03 Call for Abstracts - Vårmötet 2020
2019-11-11 Vårmötet 2020
2019-10-01 Välkomna att nominera ledamöter till SLS delegation för utbildning och SLS delegation för kvalitet
2019-09-30 Webbinarium om LAMP 2/10 kl 13
2019-09-23 Uppdatering av STRAMAS 10-punktsprogram, tacksam synpunkter!
2019-08-28 Webbinarier i Klinisk Mikrobiologi start 3/9 "Tularemidiagnostik"
2019-08-26 TAE ESCMID enkät till ST och nyblivna specilister
2019-08-23 Forska halvtid - sök senast 30/8
2019-07-22 Vetenskapsrådet utlyser projektbidrag för planering av klinisk behandlingsforskning
2019-05-09 Sektionschef klinisk mikrobiologi Göteborg. Sök senast 2019-05-10!!!
2019-05-02 RAF-stipendiat 2019-2020
2019-04-16 Kallelse till Årsmöte 2019
2019-04-05 Glöm inte att anmäla dig till vårmötet
2019-04-04 Rekommenderade metoder
2019-04-03 Klinisk Molekylärbiolog, Klinisk Mikrobiologi, Örebro
2019-04-02 Abstracts 2019
2019-04-02 ST-tjänst i Klinisk mikrobiologi i Kalmar
2019-04-02 Tjänst: Universitetslektor med inriktning mot smittskydd och vårdhygien, GU.
2019-03-30 Förlängd tid för att anmäla sig till reducerat pris till Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöt
2019-03-19 Verksamhetschef klinisk mikrobiologi, Aleris Medilab
2019-03-15 Deltagaranmälan till infektionsveckan/mikrobiologiskt vårmöte 2019
2019-03-13 Deadline för abstracts är nära
2019-03-05 Remiss 18124
2019-03-04 Remiss 18122 från SIS
2019-02-28 Ny deadline för abstracts till mikrobiologiskt vårmöte
2019-02-15 Påminnelse att skicka in abstract till vårmötet
2019-02-13 Föreläsning om nya definitionen av S, I och R
2019-02-11 Specialist med intresse för vårdrelaterade infektioner och MRSA sökes
2019-02-11 Förlängd ansökningstid för Resestipendier
2019-01-31 Förlängd ansökningstid för Resestipendier
2019-01-25 FKM-representant till RAV sökes!
2019-01-09 Anmälan till infektionsveckan/mikrobiologiskt vårmöte är nu öppen
2018-11-21 Chefs- och professorsmötet 2018
2018-11-06 Förlängd ansökningstid för medel ur Stiftelsen för forskning och utveckling i medicinsk mikrobiologi
2018-10-22 Ny Microbiology Highlight publicerad idag
2018-10-22 Mikrofossil i tandsten från stenåldern - samarbetsparter sökes
2018-10-15 Remiss om ISO-krav på biobanker
2018-09-16 Folkhälsomyndigheten söker samordnare för bioinformatikteamet
2018-09-15 Ny Microbiology Highlight publicerad
2018-09-12 Programmet för NMMD 2018 uppdaterat
2018-09-11 Bli verksamhetschef för Klinisk mikrobiologi i Skåne
2018-09-07 FKM:s styrelse söker ST-representant
2018-09-06 Grattis Anna J. Henningsson!
2018-08-15 NKCx årsrapport 2018
2018-08-13 Förlängd ansökningstid-Lund specialist/överläkare
2018-08-09 Nu har Mikrobiologi.net flyttat till ny server!
2018-07-31 Uppdatering angående serverbytet
2018-07-05 Mikrobiologi.net flyttar!
2018-06-21 ST-utbildning i bakteriologisk metodik
2018-06-08 Underläkarvikariat Klinisk Mikrobiologi Örebro
2018-06-08 Vi söker mikrobiolog Nationella rekommendationer för Antibiotikaprofylax vid Kirurgi
2018-06-06 Uppdaterad personuppgiftspolicy på Mikrobiologi.net
2018-05-08 Kallelse till Årsmöte 2018
2018-05-03 Påminnelse: anmäl ditt intresse för att bli RAF-praktikant!
2018-04-24 Vaccinexpert till Enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten
2018-04-19 Chef till Enheten för beredskaps- och smittskyddsdiagnostik på Folkhälsomyndigheten
2018-04-16 Vi söker ST-läkare som vill vara RAF-praktikant 2018/19
2018-04-11 Accepterade abstracts till vårmötet 2018
2018-03-28 Folkhälsomyndigheten söker läkare för arbete med vaccinfrågor
2018-03-05 NordicAST Workshop 2018 open for registration
2018-02-28 Förlängning av tid för inskickande av abstracts till infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte
2018-02-19 Förslag till ändringar av etikprövningslagen
2018-02-16 Parasitolog till FOHM
2018-02-04 Hygienläkare, ST-tjänst för tilläggsspecialiteten Vårdhygien
2018-01-12 Mikrobiologen Örebro söker Specialist/Överläkare
2018-01-04 Sektionschef till Klinisk mikrobiologi och vårdhygien Region Uppsala
2018-01-01 Anmälan till Infektionsveckan och Mikrobiologiskt möte 2018 nu öppen!
2017-12-15 Remiss angående översyn av patientsäkerhetslagen
2017-12-01 Minnesanteckningar ChoP-mötet 2018
2017-12-01 Information om Forskningsanslag, stipendier och resebidrag - från SLS
2017-11-14 Intresserad av att vara med i RAF eller NordicAST?
2017-09-26 Förlängd ansökningstid för ansökan om forskningsanslag ur Stiftelsen för forskning och utveckling
2017-09-22 Ledig postdoctjänst vid IMBIM, Uppsala Universitet
2017-09-06 Sektionschef sökes till Klinisk mikrobiologi och vårdhygien i Uppsala
2017-08-22 Diagnostiskt centrum k Kalmar söker Molekylärbiolog
2017-08-15 Nomineringar till Söderbergska priset 2018
2017-07-19 Remiss från SLS. För dig och för alla (SOU 2017:40). Reglering av biobanker.
2017-07-17 Öppen remiss angående HPV vaccination av pojkar
2017-07-17 Professur i klinisk virologi ledig i Oslo
2017-07-06 Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx)
2017-06-30 Nationellt nätverk med mikrobiologiska referenslaboratorier
2017-05-31 Professor i klinisk bakteriologi vid Karolinska Institutet
2017-05-21 Byt lösenord på ditt konto på Mikrobiologi.net
2017-05-16 Remiss Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10)
2017-05-16 Översyn av falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen
2017-05-12 Hygienläkare sökes till Sahlgrenska sjukhuset
2017-04-28 Kallelse till årsmöte FKM
2017-04-19 Programråd Strama: Behandling av infektioner orsakade av ESBL och karbapenemresistenta G- bakterier
2017-04-18 Remiss angående kunskapsunderlag för C. difficile-infektion
2017-04-12 Viktigt om utebliven konfirmation till anmälda till Infektionsveckan
2017-04-09 FKMs Resestipendier. Förlängd ansökningstid
2017-04-05 Klinisk mikrobiolog till Unilabs Stockholm
2017-03-27 Abstracts till Mikrobiologiskt vårmöte 2017
2017-02-24 Verksamhetschef till Laboratoriemedicin, Jönköping
2017-02-12 Temadag om invasiva candidainfektioner
2017-02-06 ICFMH Mobility Grants 2017
2016-12-16 Specialistläkare/Överläkare till Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Solna
2016-12-16 Specialistläkare/Överläkare till Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Solna
2016-12-13 Vårmötet 2017 i Karlskrona
2016-12-08 Trainee Association of ESCMID Newsletter
2016-11-14 Läkarannons Smittskydd och vårdhygien Region Östergötland
2016-11-14 Läkartjänst Klinisk mikrobiologi i Lund
2016-09-19 Antibiotikaforum 2016
2016-09-19 Medel att söka från Stiftelsen för forskning och utveckling inom medicinsk mikrobiologi
2016-09-12 Medlemsutskick och ChoP 9 nov
2016-08-29 Specialistläkare/Överläkare till Klinisk mikrobiologi, Karolinska, Stockholm
2016-08-24 Sektionschef sökes till Molekylär virusdiagnostik, Klinisk mikrobiologi vid Sahlgrenska
2016-08-24 Sektionschef sökes till Vårdhygien, Klinisk mikrobiologi vid Sahlgrenska
2016-08-24 Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx)
2016-07-06 Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset söker avdelningschef
2016-06-20 Klinisk mikrobiologi Sahlgrenska söker ST-läkare
2016-06-17 Överläkare/Specialist i Klinisk mikrobiologi sökes till Region Skåne
2016-06-13 NSCMID pengar att söka för utbytesprogram
2016-05-13 Karlstad söker ST- eller Specialistläkare inom Klinisk mikrobiologi.
2016-03-22 Ny Kurs i Klinisk virologi, Smögen 22-25 augusti 2016
2016-03-10 Postdoc Scholarship in Nanotechnology and Functional Materials with specialization in advanced virus
2016-03-09 Specialistläkare i klinisk mikrobiologi till Linköping
2016-03-07 Vi söker ordinarie representant och praktikant till RAF
2016-03-04 Specialistläkare/Överläkare och ST-läkare i Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Örebro
2016-02-22 En vecka kvar -deadline för vårmötesanmälan!
2016-02-11 Klinisk bakteriolog eller klinisk mikrobiolog till Folkhälsomyndigheten
2016-01-28 Chef sökes till Laboratoriemedicin i Region Örebro län.
2015-12-18 Klinisk mikrobiolog sökes till Unilabs i Skövde
2015-12-08 Överläkare/Specialistläkare sökes till Klinisk mikrobiologi, Lund
2015-12-02 Remiss avseende förslag till nya föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och
2015-11-19 Utbildningsbok för ST i Klinisk mikrobiologi
2015-08-21 Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention
2015-06-26 Nytillträdda tjänster på klin mikro,Huddinge, KS
2015-06-08 2 st anonyma inbetalningar
2015-05-25 Verksamhetschef klinisk mikrobiologi DC Östergötland
2015-05-02 Programmet för Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte uppdaterat!
2015-04-30 Anmäl dig till vårmötet nu! Förhöjd avgift från 5 maj!
2015-04-17 Doktorandplats i mikrobiologi, Uppsala Universitet
2015-04-08 Ny svensk lärobok i medicinsk mikrobiologi och immunoligi
2015-03-27 Svensk mikrobiologi behöver dig!
2015-03-16 After Biofilm meeting
2015-01-20 Hygiendagarna 2015
2015-01-18 Apply now for ICFMH Mobility Grants
2015-01-10 Vårmötets webbplats nu tillgänglig!
2014-12-18 Två anonyma avgiftsinbetalningar...?
2014-11-25 Mikrobiolog sökes till Karolinsk Huddinge
2014-11-25 Mikrobiolog sökes till Karolinsk Huddinge
2014-10-27 Deadline for abstract submition to FEMS 2015 is January 7.
2014-10-02 MIMS-affiliated Doctoral Programme in Infections and Antibiotics – registration open!
2014-09-28 Ny logotyp antagen för FKM
2014-09-24 Logotyptävling - rösta nu!
2014-09-18 Ansökan Stiftelsen - sista ansökningsdag 30 sept 2014.
2014-07-05 Reviderat kunskapsunderlag för behandling av HCV-infektion
2014-07-02 Specialistläkare till Klinisk mikrobiologi, US Linköping
2014-06-13 Två läkartjänster (ÖL/spec) vid Klin mikro Lund/Malmö
2014-05-28 BÖL/ÖL sökes till virologen Karolinska Solna
2014-04-23 Nu ligger styrelsemötesprotokoll från vårmötet ute
2014-04-12 Vårmöteswebben uppdaterad
2014-04-08 Medlemsenkät 2014
2014-03-26 Tävling logotyp till Föreningen för klinisk mikrobiologi
2014-03-26 Slutgiltig version av programmet till Mikrobiologiskt vårmöte
2014-03-25 Välkomna till medlemsmöte under vårmötet i Trollhättan 9 april
2014-03-05 Påminnelse att anmäla sig till Mikrobiologiskt Vårmöte
2014-03-05 Påminnelse att anmäla sig till Mikrobiologiskt Vårmöte
2014-03-03 LinkedIn
2014-02-28 Styrelsemötesprotokoll FMM 2014-02-21
2014-02-26 The 6th Swedish National Infection Biology
2014-02-20 Uppdaterad version av programmet till vårmötet
2014-02-03 Positions in microbiology and synthetic biology in Trento, Italy
2014-01-22 Dags att söka resestipendier för 2014
2014-01-10 ST-läkare i Göteborg
2014-01-09 Inbjudan att deltaga med poster på Mikrobiologiskt vårmöte
2013-12-11 Mottagare av FMMs projektmedel 2014
2013-12-04 RAF-praktikant 2014-2015
2013-12-04 Tid att söka forskningsmedel och resestipendier från Läkaresällskapet!
2013-11-20 Add: WHO-EURO ToR Consultant Lab 2014-01-06 to 2014-06-30
2013-11-06 Harkness Fellowship in Health Care policy and practice – USA-stipendium för sjukvårdsledare och fors
2013-10-06 Diskussion om NPU-kodernas framtid
2013-10-03 Seminar by Timothy J Foster
2013-09-19 Stiftelsemedel att söka
2013-09-18 Disputation, Biofilm, Anna Holmberg 130920
2013-08-22 Om etisk prövning av forskningsprojekt, kort svarstid
2013-04-12 Referenslabsfrågan, vad händer?
2013-04-09 Medlemsenkät 2013
2013-03-25 Kallelse medlemsmöte Örebro 2013-04-08
2012-02-13 RAF-praktikant för ett år, något för dig som ST-läkare?
2013-01-07 Program för NMMD finns nu att tillgå
2012-12-11 Mottagare av FMMs projektbidrag 2013
2012-12-04 Dags att söka resestipendier för 2013!
2012-11-29 Förlängd anmälningstid till NMMD 2013
2012-11-22 Valberedningens förslag på styrelse FMM
2012-11-14 Årsmöte FMM 29 nov 2012, 12.30-14.00, Hotel Rica, Älvsjö
2012-11-13 Socialt kvällsprogram under stämman 28 nov
2012-09-28 Ansökan om medel från stiftelsen förlängd till 15 oktober
2012-08-28 Riksstämman -förlängd tid för abstracts till 31/8
2012-08-22 Deadline för Abstracts till Läkarnas riksstämma
2012-08-02 Ansökan om medel från Stiftelsen senast 30 september
2012-07-06 Nya specialitetsindelningen för läkare klar
2012-07-02 Överläkartjänst Malmö-Lund
2012-06-26 Anaplasma phagocytophilum med flera fästingburna infektioner – ett beställningsbart ”Fästingblock”
2012-05-17 Yttrande från FMM angående ny specialitetsindelning
2012-05-17 Yttrande från FMM angående ny specialitetsindelning nu i dokumentarkivet
2012-05-17 Sammanfattning av medlemsenkät ang specialistindelningen
2012-05-08 Häng med i debatten om specialitetsutbildningen! Bevaka diskussionstråden.
2012-05-05 Klinisk mikrobiologi - vadan och varthän efter SoS
2012-04-29 Aktiva medlemmar
2012-04-23 Rapport avseende översyn av läkarnas specialitetsindelning
2012-04-20 SoS förslag till ny specialitetsindelning
2011-12-19 Protokoll årsmöte 2011
2011-12-05 Mottagare av FMMs projektbidrag
2011-12-05 Resestipendium, förlängd ansökningstid.
2011-11-29 Resultat enkät grenspecialiteter
2011-11-29 Verksamhetsberättelse för Referensgruppen för Antiviral Terapi 2011
2011-11-22 Verksamhetsberättelse RAF 2011
2011-11-21 Förslag på nya styrelsemedlemmar inför årsmötet
2011-11-18 Nya analyser i Jönköping vid fästingburen smitta
2011-11-16 Kallelse till FMMs årsmöte 2011
2011-11-16 Prel program Mikrobiologiskt Vårmöte 2012 i Linköping
2011-11-14 Områdeschef sökes till klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Solna
2011-11-09 Enkät angående grenspecialiteter inom Klinisk mikrobiologi och virologi
2011-11-09 Årsberättelse FMM 2011
2011-11-01 Den nya specialiteten - vad händer just nu?
2011-05-31 Anmäl er före 10 juni till NMMD möte i höst!!
2011-05-19 Forskningsmedel att söka!
2011-04-15 Protokoll från FMMs medlemsmöte 2011
2011-04-13 Specialistläkare och ST-läkare i Klinisk bakteriologi och virologi
2011-03-02 Överläkare, Klinisk mikrobiologi, Labmedicin Skåne
2011-02-16 Förlängd tid för anmälan till lägre pris till vårmötet
2011-02-14 Överläkare klinisk mikrobiologi, Aleris Medilab/Täby
2011-02-08 Projektbidrag fördelade
2011-01-16 SMI söker infektionsläkare/klinisk bakteriolog
2010-12-09 Vårdhygienläkare sökes till Uppsala
2010-11-30 FMM årsberättelse 2010
2010-11-11 Årsmöte FMM 2010
2010-10-04 ST-tjänst Klinisk bakteriologi och virologi i Halmstad
2010-09-29 St-tjänst i klinisk bakteriologi och virologi ledig i Uppsala
2010-07-09 Förlängd ansökningstid för specialistläkartjänst i klinisk mikrobiologi i Uppsala
2010-07-09 Specialisttjänster (2 st) lediga i Växjö/karslkrona
2010-05-17 ledig tjänst: specialistläkare bakteriologi, Uppsala
2010-05-17 Ledig tjänst: sektionschef klinisk mikrobiologi Uppsala
2010-04-27 Kallelse medlemsmöte FMM 2010-04-27
2010-04-19 Fullständiga versionen av vårmötesprogrammet publicerad
2010-03-15 Resestipendiater utsedda 2010
2010-03-12 Sammanställning medicinska kvalitetsindikatorer nu tillgängliga
2010-03-12 Gula Böckerna nu i Wikipediaformat på SMI:s webbplats
2010-02-15 Deadline för abstracts till Vårmötet är 1 mars
2010-02-04 Första versionen av vårmötesprogrammet publicerad
2010-02-04 Överläkartjänster, utbildningsbidrag, mm
2010-02-01 Mottagare av FMMs projektbidrag utsedda
2010-01-27 Bakteriologiska kvalitetsindikatorer, rapport
2009-12-07 Pristagare vid årets riksstämma utsedda
2009-12-04 Vårmötets webbplats nu uppe!
2009-11-02 Platsannons: Överläkare alternativt ST-läkare Klinisk bakteriologi och virologi Länssjukhuset i Halm
2009-10-19 Remissvar - "Ett effektivare smittskydd"
2009-09-23 30/9 sista ansökningsdag för pengar från Stiftelsen
2009-07-28 ESCMID Nyhetsbrev 28 juli
2009-07-27 ESCMID Nyhetsbrev 30 juni
2009-07-22 Sommarläsning i Olivia Judsons blog på N.Y. Times
2009-07-06 Strama söker en vikarierande läkare för arbete med antibiotikafrågor
2009-06-23 Resestipendiater utsedda
2009-05-25 ESCMID Nyhetsbrev maj 2009
2009-05-04 ESCMID nyhetsbrev 30 april
2009-04-28 Protokoll från medlemsmöte 090422
2009-04-21 Gul Bok Referensmetodik STI nu godkänd och publicerad!
2009-03-30 ST-läkartjänst till Akademiska sjukhuset
2009-03-26 Medicinska kvalitetsindikatorer uppdaterade
2009-03-25 ESCMID Nyhetsbrev mars 2009
2009-03-08 New service presents courses in advanced microbiology
2009-03-03 ESCMID Nyhetsbrev 26 februari
2009-02-27 Dags att anmäla sig till Vårmötet i Västerås!
2009-02-02 ESCMID Nyhetsbrev januari 2009
2009-01-28 Universitetsöverläkare Linköping Bakt/Virus
2009-01-21 Vårmötets webbsida nu lanserad!
2008-12-23 Medicinsk chef Klinisk Bakteriologi/Virologi sökes till Jönköping
2008-12-16 ESCMID Nyhetsbrev
2008-12-15 Svensk Mikrobiologi på ESCMIDs hemsida
2008-12-02 ESCMID Nyhetsbrev november 2008
2008-11-25 Verksamhetschefer sökes till nybildat Labmedicin Skåne
2008-11-25 Årsberättelse FMM 2008
2008-11-24 Valberedningens förslag till styrelse FMM för 2009
2008-11-21 Mikrobiologen vid Akademiska söker sektionschef
2008-10-21 ESCMID nyhetsbrev oktober 2008
2008-10-20 Förlängd ansökningstid till Stiftelsen för forskning och utveckling inom medicinsk mikrobiologi
2008-10-13 New book: Lactobacillus molecular biology - from genomics to probiotics
2008-09-26 ESCMID Nyhetsbrev september 2008
2008-09-25 Stipendieansökningar
2008-09-10 Gul Bok Sexuellt överförbara infektioner på remiss
2008-08-08 SSAC i Köpenhamn den 19 - 21 September
2008-06-25 ESCMID Nyhetsbrev juni 2008
2008-06-22 Klinisk bakteriolog till Linköping
2008-06-12 Protokoll från medlemsmöte 2008
2008-05-30 Kallelse till Föreningsmöte 2008-06-03
2008-05-26 ESCMID Nyhetsbrev maj 2008
2007-12-04 FMM 100 år - Jubileumsbox (dvd) nu ej längre tillgänglig
2008-05-16 Karolinska Institutet söker en professor i klinisk bakteriologi
2008-04-14 ESCMID nyhetsbrev 14 april 2008
2008-03-31 ESCMID Nyhetsbrev mars 2008
2008-03-28 Svensk medicinsk prognosbörs 2008 (SoS), deltagande
2008-03-02 DN-debatt söndagen den 2 mars om antibiotika
2008-02-28 ESCMID nyhetsbrev februari 2008
2008-02-13 SMI dag molekylär typning 4 mars 2008
2008-02-03 ECSMID Nyhetsbrev januari 2008
2008-01-16 Vårmötet - anmälan och preliminärt program
2008-01-28 Protokoll från Årsmötet 071129
2008-01-14 Historiskt material till Landsarkivet
2008-01-10 RAFs antibiotikadag 5 februari om ESBL mm
2007-12-27 Årsberättelse 2007 i slutgiltig version!
2007-11-27 Hög tid söka resestipendier - sista ansökningsdag 10 december!
2007-11-24 Verksamhetsberättelse RAV 2007
2007-11-22 Kallelse till årsmöte i FMM
2007-11-19 Överläkare vårdhygien/mikrobiologi till Halmstad
2007-11-19 Riksstämman 2007 – buffetmiddag 29 november kl. 19.00
2007-11-14 Klinisk bakteriolog sökes
2007-11-08 OBS! Möten under möten, nyheter under nyheter!!!
2007-11-07 OBS 4 platser kvar på kurs i mikrobiologisk diagnostik vecka 46
2007-10-29 Tekultur i smb m Läkarstämman 071129
2007-10-24 Rapport från Akademiska sjukhuset angående K. pneumoniae ESBL
2007-10-02 Sök medel ur Stiftelsen för forskning och utveckling inom medicinsk mikrobiologi
2007-09-26 NMMD-möte 2007
2007-08-08 ESCMID Online News Juni 2007
2007-08-08 ESCMID Online News Juli 2007
2007-06-18 Förslag till målbeskrivning för nya specialiseringstjänstgöringen
2007-05-17 Uppföljning av lyckat vårmöte
2007-02-20 Överläkare och Molekylärbiolog till Växjö
2007-01-24 Nu finns FMM:s årsberättelse för 2006 på webben
2007-01-18 ESCMID Nyhetsbrev januari 2007
2007-01-03 Ny diskussionstråd om policy för bemötande av patienter som tar direktkontakt med laboratoriet
2006-12-22 Protokoll från årsmötet 2006-12-01 finns nu tillgängligt
2006-12-19 Verksamhetsberättelse RAV 2006
2006-11-30 Grupp om specialiseringsutbildningen skapad
2006-11-14 Kallelse till FMMs årsmöte 061201
2006-10-30 ST-tjänst, klinisk bakteriologi och klinisk virologi, Akademiska sjukhuset, 2006-11-22
2006-10-30 ST-tjänst, klinisk bakteriologi och klinisk virologi med inriktning mot vårdhygien, Akademiska sjukh
2006-10-26 Medicinska Kvalitetsindikatorer i Medicinsk Mikrobiologi
2006-10-23 Dokumentation från Chefs- och professorsmötet 2006-09-19
2006-10-18 Överläkare vårdhygien, Akademiska sjukhuset, Uppsala 2006-10-31
2006-10-02 Riksstämmoprogrammet 2006
2006-09-04 Ansökningar - Stiftelsen för forskning och utveckling inom medicinsk mikrobiologi
2006-09-01 ST-läkare klinisk virologi, bakteriologi, Linköping
2006-06-07 Protokoll medlemsmöte 060517
2006-05-14 Myndighetssamverkan vid utbrott av zoonotisk sjukdom
2006-04-26 Kallelse till FMMs medlemsmöte 060517
2006-03-28 Vårmöte 17-19 maj i Jönköping
2006-03-22 Släckning av SmiNet 1 den 1:a juli!
2006-03-02 Zoonosis Symposia at 12th ICID
2006-02-28 Ny tidskrift - Journal of Pediatric Infectious Diseases
2006-02-19 New Group at SocZEE
2006-02-01 Annonsera och sök jobb på Mikrobiologi.net!
2006-01-31 Kurs i mikrobiologisk snabbdiagnostik
2006-01-23 Mottagare av medel från Stiftelsen för forskning och utveckling inom medicinsk mikrobiologi
2006-01-13 ESCMID Nyhetsbrev januari 2006
2005-12-22 Ny indelning av läkarspecialiteterna
2005-12-20 God Jul och Gott Nytt År!
2005-12-16 Årsberättelse FMM 2005
2005-12-16 Protokoll från FMM årsmöte 2005-12-02
2005-12-14 Rapport om Mikrobiologi.net första året
2005-11-29 Virolog till SMI
2005-11-24 Kallelse till Årsmöte 2005
2005-10-25 Rapport från chefs- och professorsmöte 2005-09-20
2005-10-24 Vårt program till Riksstämman klart!
2005-10-18 Hygienläkare till Sahlgrenska
2005-10-06 Nobelpriset till H. pyloris upptäckare
2005-09-26 Förslag om stadgeändring
2005-09-21 Sverige samordnar globalt nätverk i kampen mot antibiotikaresistens
2005-09-21 Vem vill bli FMMs RAF-praktikant?
2005-08-17 Annika Linde ny statsepidemiolog
2005-07-03 Stiftelsen för forskning och utveckling inom medicinsk mikrobiologi - medel att söka!
2005-04-12 Överläkare i klinisk bakteriologi vid Klinisk mikrobiologi och immunologi i Lund.
2005-04-11 Verksamhetschef/Överläkare vid Klinisk mikrobiologi och immunologi i Lund
2005-04-06 Akademiska söker två kliniska bakteriologer
2005-02-01 Epostroboten har bytt namn
2005-02-01 Diskussionsdag 2004-10-05
2005-01-28 Protokoll från årsmöte 2004-11-25
2004-12-22 Verksamhetsberättelse 2004
2004-12-21 RAF:s verksamhetsberättelse 2004
2004-12-01 Verksamhetschefs- och professorsmöte 040921
2004-12-01 Virologisk infektionsserologi 040921
2004-11-18 Instruktion för nya användare (på svenska)
2004-11-14 Protokoll från SMI-dag 2004-10-28
2004-11-05 Inför årets Riksstämma
2004-09-23 Presentation av medicinska kvalitetsindikatorer 040921
2004-09-07 Utbrott av Legionärssjuka i Lidköping


Unika träffar: 8622. 2024-07-13 19:14
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman