Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Stipendier  

Information om Stiftelsen finns nu på separat sida.

Resestipendier från FKM
Nu går det att söka resestipendier från FKM igen.
Stipendierna är på max 5000 kr, är avsedda för medlemmar i FKM och kan användas för aktivt deltagande i konferenser med presentation av forskningsresultat. Stipendium kan sökas för konferensavgift, resa och boende. Det är också möjligt att söka bidrag till kursavgift för digital kurs.

Ansökan
Skicka ansökan i fri text som mail till tobias.allander@sll.se (använd helst inte elektroniska formuläret via knappen nedan om du inte måste, det är begränsat och ger inga möjligheter att bifoga bilagor).
Skicka med intyg från chef samt abstract och meddelande om accepterat abstract. Ange också i ansökan hur stipendiet ska betalas ut om det beviljas. I ansökan ska det framgå vilket möte som ansökan gäller, vad pengarna ska användas till (med angivna belopp för konferensavgift mm).

Deadline
Ansökan om resestipendier bedöms vid varje styrelsemöte. Under hösten 2021 sammanträder styrelsen 13 september och 10 november. Deadline för att ansökan ska kunna bedömas är en vecka före styrelsemöte, dvs 6 september respektive 3 november 2021. Annars bedöms ansökan vid nästföljande möte.
Utfärdat av Föreningen för Klinisk Mikrobiologi, som avsätter medel för dessa stipendier.
tobias.allander@sll.se
Ansvarig: Tobias Allander, vice ordf, stipendieansvarig
Sista ansökningsdag: 2022-06-30
2021-12-08 16:38
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman

Ansökningar om resestipendier bedöms fortlöpande vid FKM:s styrelsemöten. Styrelsemöten under hösten 2021 äger rum 13 september och 10 november.