Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Stipendier  

Information om Stiftelsen finns nu på separat sida.

Resestipendier från FKM
Resestipendier från FKM kan sökas löpande under hela året.
Stipendierna är på max 5000 kr, är avsedda för medlemmar i FKM och kan användas för aktivt deltagande i konferenser med presentation av forskningsresultat. Stipendium kan sökas för konferensavgift, resa och boende. Det är också möjligt att söka bidrag till kursavgift för digital kurs.

Ansökan
Skicka ansökan i fri text som mail till stipendieansvarig i FKMs styrelse. OBS! Använd inte ansökningsfunktionen i detta formulär.
Skicka med intyg från chef samt abstract och i förekommande fall meddelande om accepterat abstract. Ange också i ansökan hur stipendiet ska betalas ut om det beviljas. I ansökan ska det framgå vilket möte som ansökan gäller och vad pengarna ska användas till (med angivna belopp för konferensavgift mm).

Deadline
Ansökan om resestipendier bedöms vid varje styrelsemöte. Styrelsen sammanträder vanligen sex gånger per år under tiden augusti till maj. Deadline för att ansökan ska kunna bedömas är en vecka före styrelsemöte, annars bedöms ansökan vid nästföljande möte.
Utfärdat av Föreningen för Klinisk Mikrobiologi, som avsätter medel för dessa stipendier.
tobias.allander@regionstockholm.se
Ansvarig: Tobias Allander, ordförande FKM
Sista ansökningsdag: 2022-11-22
2022-10-07 20:46
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman

Ansökningar om resestipendier bedöms fortlöpande vid FKM:s styrelsemöten. Styrelsemöten hösten 2022 äger rum 27 oktober och 30 november. Deadline för att ansökan ska behandlas på respektive möte är 20 oktober respektive 23 november.