Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Medlemmar > Carina Claesson  
Carina Claesson
PhD i Klinisk Mikrobiologi  
Mikrobiolog
Mikrobiolog på Klinisk Mikrobiologiska laboratoriet, Region Östergötland, US, Linköping

Ansvarig för resistensbestämningsmetoder, uppdatering av brytpunkter, dokument för tolkning/utsvarning av resistensmöstret och övriga frågor som har med antibiotika och antibiotikaresistens att göra.

Tar fram mikrobiologiska och antibiotikaresistensdata till STRAMA, Sepsisprojektet och efter önskemål från vårdavdelningar och forskare.

Bedriver även forskning inom området antibiotika och antibiotikaresistens.
 

Roller
2004-11-23 till 2022-02-28 Medlem RFM
2006-12-05 till 2018-03-01 Medlem FKM
2020-03-01 till 2021-04-01 Medlem FKM

Adress (Arbete)
Klinisk mikrobiologi, DC
Universitetssjukhuset i Linköping
58185
Linköping

Kontaktinformation
E-Post carina.claesson@regionostergotland.se
Telefon (Kontor) 010-1034595

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2021-04-23 15:34
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman